Strategi och innehållsflöde för Vallastaden 2017

PR och innehållsflöde för bo- och samhällsexpo

Cloudberry bidrog med strategisk rådgivning under mer än ett år innan Linköpings bo- och samhällsexpo genomfördes i september 2017. Vi levererade en strategi för innehåll med områdets innovativa lösningar i fokus, och producerade ett antal berättelser som underlag för PR-arbetet.

Målet var att skapa motivation hos och övertyga en professionell publik med stadsutvecklare, arkitekter, byggbransch etc. att besöka Vallastaden 2017.

Vi drev evenemangets Facebooksida före och under evenemanget, producerade delbart och dagsfärskt innehåll, och lyckades skapa bra engagemang hos målgrupperna.

Linköpings bo- och samhällsexpo

Kund

  • Linköpingsexpo, Linköpings kommun

Period

  • 2016–2017

Uppdrag

  • Public Relations
  • Mediekontakter
  • Innehållsstrategi
  • Innehållsproduktion
  • Sociala medier
  • Platsens varumärke