Asien och startup
Asien och startup

Vi kan hjälpa ditt företag att växa i Hongkong och Kina. Cloudberry har varit verksamma i Hongkong sedan 2008 och har hjälpt många företag och startups med affärsutveckling och kontaktnät. 

Startup-resor och delegationer
Vi har anordnat tre startup-resor till Asien under åren 2015-2018 med syfte att hjälpa nordiska startups att etablerar sig på den asiatiska marknaden. Genom arbetet för Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) har vi utvecklat ett brett kontaktnät och samarbeten i Asien. Vi har även anordnat delegationsresor för redan etablerade företag – både för nordiska startups som vill etablera sig i Asien och för asiatiska företag som vill in på den nordiska marknaden.

Blickar du mot Asien?
Cloudberry har upparbetat en god kompetens, ett brett kontaktnät och ett nära samarbete med företagsledare, branschorganisationer och startupstöd. Kontakta oss så berättar vi mer om Hongkong som marknad och hubb i Asien, samt hur vi på Cloudberry kan hjälpa till med rådgivning och kontakter för att underlätta en framgångsrik etablering.

Tjänster
Rådgivning
Delegationsresor
Startup-resor
Affärsutveckling
Etableringsstrategi
Affärsmatchning
Rapporter
Kontaktnät
Evenemang