Person läser tidningen med en kaffekopp framför sig på bordet.

Mediebarometern 2022 är här

Vi gillar fortfarande våra traditionella nyhetsförmedlare i Sverige. Hälften av svenskarna ser på nyheterna på SVT och tre av fyra läser dagligen en dagstidning – papper eller digital. Enligt nylanserade rapporten “Mediebarometern 2022” var den svenska befolkningens nyhetsanvändning mer eller mindre oförändrad 2022 jämfört med 2021. 

Mediebarometern är en frågeundersökning som mäter den dagliga räckvidden för olika medier,  tillgången till olika typer av medier/medietekniker samt hur lång tid de svarande ägnade åt olika medier under gårdagen. I den senaste upplagan av rapporten kan man utläsa flera trender – och icke-trender – intressanta för oss som ständigt spanar på samtid och framtid:

SVT var den mest använda nyhetstjänsten under 2022 

50 procent av befolkningen tog del av nyheter från Sveriges Television en genomsnittlig dag 2022. SVT var därmed den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet. För nyhetsutbudet från såväl SVT och SR som morgonpressen var räckvidden väsentligt högre i den äldre delen av befolkningen än i den yngre.

27 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook, vilket gjorde Facebook till den mest använda sociala nätverkstjänsten för nyheter. Variationen var dock stor mellan olika åldersgrupper. Bland 15- till 24-åringar var Instagram den mest använda källan för nyheter bland de sociala nätverkstjänsterna. Och användningen av Facebook som nyhetskanal hade bara klättrat en procentenhet från 2021 – ingen rasande fart. 

Tre av fyra läste dagstidning en genomsnittlig dag

Men trots SVTs dominans som nyhetsförmedlare: att läsa nyheter är fortfarande populärt. 73 procent av befolkningen läste dagstidning en genomsnittlig dag 2022. Hälften av hushållen hade tillgång till en prenumererad  morgontidning, varav majoriteten digital prenumeration.

Totalt hade dock de sociala nätverkstjänsterna störst daglig räckvidd på 85 procent, jämfört med radions 78 procent och dagstidningarnas 73 procent. 

Nio av tio tittade på rörlig bild

Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2022 – hela 93 procent av befolkningen tittade en genomsnittlig dag på rörlig bild i någon form: tablålagd och strömmad tv, webb-tv och videoklipp samt dvd eller blu-ray-filmer. Tidsmässigt ägnade svenskarna dock lika lång tid åt ljudmedier (radio, podcast och musik) som åt medier för rörlig bild (tv och Youtube), 138 minuter per dag. Hellre långlyssning än långtittning?

Under 2022 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier till närmare sju timmar. Det inkluderar också den samtidiga medieanvändningen, det vill säga att medier mycket väl kan användas parallellt, till exempel att någon lyssnar på musik medan hen läser en bok. Frågan är när taket är nått för den dagliga medieanvändningen? 

Läs hela rapporten här:

https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/mediebarometern-2022