Research
och analys

Vi utforskar och analyserar data och kvalitativa underlag som vi omvandlar till strategi och konkret handling.

Underlag för beslut och innehåll

En grundlig research är aldrig bortkastad. Vi söker svar, reder ut och levererar rapporter, analyser och modeller som beslutsunderlag. Ofta är materialet som produceras också ett kraftfullt innehåll, en raffinerad version av din fråga som kan fånga din publiks intresse. Vårt mål att du alltid ska kunna omsätta observationer, insikter och data i verksamhet, förändring och kommunikation av olika slag. Vi kan presentera resultaten och bearbeta dem för möten, workshops, seminarier eller konferenser; men också föreslå hur det kan paketeras för din målgrupp i rätt kanaler.

En dynamisk ögonblicksbild

Hållbar utveckling handlar lika mycket om att rikta blicken framåt som bakåt. Mål och uppföljning är del av samma process och växelverkan mellan data och konkreta aktiviteter ger näring åt verksamhetens berättelse, såväl på Facebook och Instagram som i årsredovisning och hållbarhetsrapport.

Tjänster
Processledning
Fokusgrupper
Djupintervjuer
Målgruppsanalys
Rapporter
Strategi