Research
och analys
Research
och analys

Baserat på djup insikt från research och analys ger vi goda råd. Förutom löpande medie- och omvärldsbevakning i kunduppdrag genomför vi undersökningar och analyser som separata, anpassade projekt. Du hittar flera exempel på projekt nedan.

Fokusområden och samarbeten

Analysprojekt är oftast kopplade till våra kärnområden – stadsutveckling, platsmarknadsföring, destinationsutveckling, kulturella näringar, teknik och innovation. Där det behövs samarbetar vi med andra experter. På så sätt kan vi garantera att uppdraget genomförs med högsta kvalitet även då det krävs kompetens inom ett specialområde.

Beslutsunderlag och innehåll

Vi söker svar på dina frågor och levererar underlag, verktyg och modeller som fungerar som beslutsunderlag, men som också utgör kraftfullt innehåll (content) att dela i egna kanaler. Vårt mål är att du genast kan använda och omsätta resultaten i ditt arbete. Därför hjälper vi till att paketera resultaten effektivt för den tänkta målgruppen. Vi presenterar också gärna insikterna på möten, seminarier, konferenser eller som del av workshops. Har du en viktig fråga som du skulle vilja få belyst men inte vet hur? Mejla oss så lovar vi att återkomma med ett enkelt förslag på hur det skulle kunna gå till.

Baserat på djup insikt från research och analys ger vi goda råd. Förutom löpande medie- och omvärldsbevakning i kunduppdrag genomför vi undersökningar och analyser som separata, anpassade projekt. Du hittar flera exempel på projekt nedan.

Fokusområden och samarbeten

Analysprojekt är oftast kopplade till våra kärnområden – stadsutveckling, platsmarknadsföring, destinationsutveckling, kulturella näringar, teknik och innovation. Där det behövs samarbetar vi med andra experter. På så sätt kan vi garantera att uppdraget genomförs med högsta kvalitet även då det krävs kompetens inom ett specialområde.

Beslutsunderlag och innehåll

Vi söker svar på dina frågor och levererar underlag, verktyg och modeller som fungerar som beslutsunderlag, men som också utgör kraftfullt innehåll (content) att dela i egna kanaler. Vårt mål är att du genast kan använda och omsätta resultaten i ditt arbete. Därför hjälper vi till att paketera resultaten effektivt för den tänkta målgruppen. Vi presenterar också gärna insikterna på möten, seminarier, konferenser eller som del av workshops. Har du en viktig fråga som du skulle vilja få belyst men inte vet hur? Mejla oss så lovar vi att återkomma med ett enkelt förslag på hur det skulle kunna gå till.

Tjänster
Kartläggning
Ambassadörer
Undersökning
Målgruppsanalys
Attitydanalys
Webbanalys
Medieanalys
Rapporter
Presentation
Tjänster
Kartläggning
Ambassadörer
Undersökning
Målgruppsanalys
Attitydanalys
Webbanalys
Medieanalys
Rapporter
Presentation