PR och innehåll
PR och innehåll

Vi arbetar för företag, myndigheter och organisationer som kännetecknas av innovation, tillväxt och samhällsnytta.

PR med affärs- och verksamhetsmål i fokus
Vi utvecklar strategier och genomför aktiviteter som lyfter din fråga, ditt varumärke och erbjudande. Våra kunder är allt från startups och mindre företag som vill ha hjälp med PR-strategi och marknadskommunikation, till internationella företag som behöver PR-resurs i Sverige eller i Norden.

Marknads och relationsskapande PR
Med erfarenhet från såväl strategisk kommunikation på ledningsnivå som praktisk genomförande i våra uppdrag, fokuserar vi på relationsskapande möten, medieaktiviteter utifrån förutsättningar i ett modernt kommunikationslandskap.

Internationellt nätverk av PR-byråer
Vi är del av flera internationella PR-nätverk; Automotive PR, ION Group och Eurocom Worldwide.

Tjänster
Opinion & debatt
Strategisk rådgivning
Målgruppskartläggning
Skribenttjänst
Budskapsträning
Social medie strategi
Pressresurs
Influencers
Medierelationer