Konstverket illustrerar AI:s ansträngning att förstå och förutsäga biologiska former och funktioner.

3 spaningar om AI

2022 blev året då AI-genererat innehåll svämmade över våra sociala flöden. En våg av AI-genererad konst från Stable Diffusion, Dall-E och Midjourney, samtidigt som flera av våra kontakter började använda AI-genererade profilbilder, skapade av appar som t.ex. Lensa.

Sannolikheten är stor att du också, kanske till och med i vissa fall helt omedvetet, har läst texter skrivna av AI-verktyget chat-GPT.

Experter menar att vi just nu befinner oss på tröskeln till nästa teknologiska revolution, med potential att förändra stora delar av vår vardag och att detta kommer ske mycket snabbare än någonsin tidigare.

Här är tre trender vi kan förvänta oss under året som kommer:

AI-genererad media

Utvecklingen på AI-området går med rasande fart, under 2023 kommer vi se ännu mer avancerade kreationer, bilder som kräver experter för att kunna skiljas från riktiga fotografier. På samma sätt som vi idag kan skriva en textrad och få fram trovärdiga bilder, kommer vi snart även kunna göra detsamma för videoklipp.

AI-tjänster kommer bli än mer vanliga för att skapa material vi konsumerar på dagsbasis. Det finns redan exempel på företag i nyhetsbranschen som ger ut nyhetsbrev med de senaste nyheterna, helt författade av AI, och AI-verktyg för att skriva slagkraftiga rubriker till webbsidor och sociala media.

AI blir den nya sökmotorn

Googles sökmotor har i det närmaste haft monopol på hur vi människor letar efter information på internet. Men sannolikheten är stor att det inom kort kommer att förändras. Vi har redan sett exempel på hur Chat-GPT inte bara kan ge oss svar på de frågor vi ställer, utan även presentera dessa svar på ett sätt som gör det ännu bekvämare för användarna. T.ex. som en färdigskriven artikel eller uppsats.

Inom kort släpps en uppdaterad version, GPT-4, lös på internet och denna spås bli betydligt kraftfullare. Den kommer även kunna integrera bilder och video vid sidan av text, både i sina sökprompter som i det material den svarar med. Vi ser att sättet som vi letar information på kommer förändras mer under det kommande året, än vad det gjort sedan millennieskiftet.

Ökat integritetsfokus

Den snabba utvecklingen inom AI-området, och de många etiska frågeställningar detta för med sig, kommer bidra till att trovärdighet och en respekt för den personliga integriteten kommer öka i kurs. Vi kan vänta oss skräckhistorier om hur AI används för att skada människor, till exempel förstöra någons rykte genom förfalskade bilder och videoklipp. I takt med att den sortens nyheter når den stora massan, kommer en större andel av befolkningen snabbt att börja prioritera ett skydd mot att själva utsättas.

Följden blir att värdet av den personliga integriteten snabbt kommer stiga. Företag kommer behöva arbeta hårdare för att förtjäna kundernas förtroende och det ansvar det medför att förvalta personliga data, till exempel bilder och videoklipp och andra känsliga uppgifter. Bli inte förvånad om du märker flera av dina kontakter på Facebook plötsligt tar bort hela sina fotogallerier, med andra ord.

Under året kommer vi se striktare regelverk kring hur AI-tjänster kan användas. Det pågår redan diskussioner om detta på såväl EU- som lokal nivå i många länder, och vi kan räkna med att nya lagar kommer klubbas igenom innan året är slut.

Said Karlsson, journalist och fotograf

Text: Said Karlsson

Bild: Konstverket illustrerar AI:s ansträngning att förstå och förutsäga biologiska former och funktioner. Khyati Treha, Unsplash