Team
Eva Nielsen

Vd och partner

T: +46 70 305 85 99

Madelene Kornfehl

Vice vd och partner

T: +46 70 658 58 85

Joakim Lind

Partner, Kommunikationsrådgivare

T: +46 70 928 69 73

Niclas Holmqvist

Kommunikationsrådgivare

stadsutveckling och urban tech

T: +46 70 941 29 79

Jenny Schönning

Kommunikationsrådgivare

stadsutveckling och urban tech

T: +46 76 022 32 14

Andreas Liljefors

Kommunikationsrådgivare

stadsutveckling och urban tech

T: +46 76 035 63 99

Nicholas Christiansen

Projektledare och mediarelationer

T: +46 70 207 10 57

Jesper B.T. Henriksen

Kommunikationsrådgivare, Danmark

T: +45 2680 3250

Åsa Johansen

Kommunikationsrådgivare urban tech

T: +46 70 623 55 66

Håkan Sandberg

Kommunikationskonsult

T: +46 70 732 42 88

Olivia Laidwa Collin

Kommunikationsrådgivare

T: +46 73 514 50 66

Per-Ola Mjömark

Digital skribent

T: +46 73 923 15 51

Emma Agering 

Digital strateg

T: +46 70 670 77 37

Kamal Bitar IT-konsult och Webmaster för Cloudberry Communications AB
Kamal Bitar

IT-Konsult

T: +46 76 258 32 95

Louis Marks
Louis Marks

Kommunikationskonsult

T: +44 784 701 15 01

Charlotte Sandberg

Konmmunikatör

T: +46 73 200 24 35

Magdalena Tejler

Beteendevetare

T: +46 76 028 70 74

David Lönn

Digital marknadsförare och 

filmproduktion

T: +46 73 428 08 29

Märit Wikström

Kommunikationsrådgivare

stadsutveckling

T: +46 70 545 47 58

Pernilla Rutberg

Projektledare och administratör 

T: +46 76 148 03 88

Sofia Yergler

Kontorsassistent

T: +46 70 277 92 80

Sophia Åqvist

Kommunikationsrådgivare

T: +46 73 037 80 06

Victoria Bergh

Konsult

T: +46 73 955 40 52

Pelle Sjöqvist

Skribent

T: +46 70 749 50 73