Team
Eva Nielsen

Vd och partner

T: +46 70 305 85 99

Madelene Kornfehl

Vice vd och partner

T: +46 70 658 58 85

Joakim Lind

Partner, Kommunikationsrådgivare

T: +46 70 928 69 73

Niclas Holmqvist

Kommunikationsrådgivare

stadsutveckling och urban tech

T: +46 70 941 29 79

Jenny Schönning

Kommunikationsrådgivare

stadsutveckling och urban tech

T: +46 76 022 32 14

Said Karlsson

PR-konsult, skribent och digitalt innehåll

Nicholas Christiansen

Projektledare och mediarelationer

T: +46 70 207 10 57

Fredrik Richard 

Kommunikationsrådgivare,

varumärkesutveckling,

stadsutveckling och urban tech

T: +46 70 333 98 30

Andreas Liljefors

Kommunikationsrådgivare

stadsutveckling och urban tech

T: +46 76 035 63 99

Kamal Bitar IT-konsult och Webmaster för Cloudberry Communications AB
Kamal Bitar

IT-Konsult

T: +46 76 258 32 95

Olivia Laidwa Collin

Varumärkesutveckling

T: +46 73 514 50 66

Håkan Sandberg

Kommunikationsrådgivare

T: +46 70 732 42 88

Per-Ola Mjömark

PR-konsult och digital skribent

T: +46 73 923 15 51

Emma Agering 

Digital strateg

T: +46 70 670 77 37

Jesper B.T. Henriksen

Kommunikationsrådgivare, Danmark

T: +45 2680 3250

Jörgen Lindqvist

Kommunikationsrådgivare

T: +46 70 525 95 83

Louis Marks
Louis Marks

Projektledare

T: +44 784 701 15 01

Åsa Johansen

Projektledare

T: +46 70 623 55 66

David Lönn

Digital marknadsförare och 

filmproduktion

T: +46 73 428 08 29

Charlotte Sandberg

Konmmunikatör

T: +46 73 200 24 35

Magdalena Tejler

Beteendevetare

T: +46 76 028 70 74

Märit Wikström

Kommunikationsrådgivare

stadsutveckling

T: +46 70 545 47 58

Sofia Yergler

Juniorkonsult och assistent

T: +46 70 277 92 80

Sophia Åqvist

Kommunikationsrådgivare

T: +46 73 037 80 06

Victoria Bergh

Konsult

T: +46 73 955 40 52

Pelle Sjöqvist

Skribent

T: +46 70 749 50 73