Team
Eva Nielsen

Vd och partner

T: +46 70 305 85 99

Madelene Kornfehl

Vice vd och partner

T: +46 70 658 58 85

Joakim Lind

Partner, konsult

T: +46 70 928 69 73

Niclas Holmqvist

Kommunikationsrådgivare

T: +46 70 941 29 79

Kamal Bitar IT-konsult och Webmaster för Cloudberry Communications AB
Kamal Bitar

IT-Konsult

T: +46 76 258 32 95

Nicholas Christiansen

Konsult

T: +46 70 207 10 57

Jesper B.T. Henriksen

Konsult, Köpenhamn, Danmark

T: +45 2680 3250

Olivia Laidwa Collin

Kommunikationsrådgivare

T: +46 73 514 50 66

Louis Marks
Louis Marks

Konsult

T: +44 784 701 15 01

Per-Ola Mjömark

Konsult

T: +46 73 923 15 51

Charlotte Sandberg

Konsult

T: +46 73 200 24 35

Jenny Schönning Konsult på Cloudberry Communications AB
Jenny Schönning

Konsult

T: +46 76 022 32 14

Håkan Sandberg

Konsult

T: +46 70 732 42 88

Märit Wikström

Konsult

T: +46 70 545 47 58

Anna Ringborg

Konsult (föräldraledig)

T: +46 70 323 00 04

Sophia Åqvist

Kommunikationsrådgivare

T: +46 73 037 80 06

Victoria Bergh

Konsult

T: +46 73 955 40 52

Christophe Dolhem

Kreativ rådgivare, design

T: +46 70 660 30 94

Pelle Sjöqvist

Skribent

T: +46 70 749 50 73