Stadsutveckling

Staden. Platsen. Människan. Vi arbetar med kommunikation för kunder inom stadsutveckling och platsmarknadsföring. Många gånger hjälper vi kommuner inom stadsbyggnad, mark och exploatering. Vi arbetar även för byggbolag, arkitekter och regioner.

Stadsutveckling
Vi är strategiskt och operativt stöd för kommunikation genom hela stadsbyggnadsprocessen. Från tidiga dialoger och bilden av platsen, till kommunikation om hållbarhetsstrategier, forskning och livet i staden. Vi har arbetat med några av landets största byggprojekt, bostadsbolag och bomässor, men också flera mindre aktörer inom samhällsbyggnad.

Förstå ditt platsvarumärke
Den upplevda bilden av platsen är viktig för bostadsbolag som vill sälja sina bostäder till nöjda kunder och för destinationsutvecklare som vill skapa upplevelser och locka besökare. Vi hjälper våra kunder att förstå, utveckla och marknadsföra sitt platsvarumärke. Vi hjälper bostadsbolag som vill hitta rätt värden när de planerar och utvecklar ett bostadsområde, från idé till levande stadsdel. Och vi kan hitta de värdeskapande berättelser som bidrar till att gör en plats till en destination och en upplevelse som inte får missas.

Dialog och relation
Att lyssna på kunder, boende och medborgare, inkludera dem i dialog och bygga relationer med branschens aktörer är viktigt för alla. Vi har fördjupat oss i stadsutveckling och platser. Det innebär också en möjlighet att hitta synergier och fruktsamma möten som mervärde för våra kunder. Vi har varit inblandade i samråd och tidiga dialoger, utvecklat seminarier för branschens specialister, samt producerat innehåll för lokala och internationella mässor konferenser. Relationer är kommunikationens hjärta.

Staden. Platsen. Människorna. Vi arbetar med kommunikation och PR för kunder inom stadsutveckling och platsmarknadsföring. Våra kunder hittar vi oftast på städernas enheter för stadsbyggnad och exploatering, men vi arbetar även med bland annat byggbolag, arkitektkontor och regioner.

Stadsutveckling
Vi är strategiskt och operativt stöd för kommunikation genom hela stadsbyggnadsprocessen. Från tidiga dialoger och bilden av platsen, till kommunikation om hållbarhetsstrategier, forskning och livet i staden. Vi har arbetat med några av landets största byggprojekt, bostadsbolag och bomässor, men också flera mindre aktörer inom samhällsbyggnad.

Förstå ditt platsvarumärke
Den upplevda bilden av platsen är viktig för bostadsbolag som vill sälja sina bostäder till nöjda kunder och för destinationsutvecklare som vill skapa upplevelser och locka besökare. Vi hjälper våra kunder att förstå, utveckla och marknadsföra sitt platsvarumärke. Vi hjälper bostadsbolag som vill hitta rätt värden när de planerar och utvecklar ett bostadsområde, från idé till levande stadsdel. Och vi kan hitta de värdeskapande berättelser som bidrar till att gör en plats till en destination och en upplevelse som inte får missas.

Dialog och relation
Att lyssna på kunder, boende och medborgare, inkludera dem i dialog och bygga relationer med branschens aktörer är viktigt för alla. Vi har fördjupat oss i stadsutveckling och platser. Det innebär också en möjlighet att hitta synergier och fruktsamma möten som mervärde för våra kunder. Vi har varit inblandade i samråd och tidiga dialoger, utvecklat seminarier för branschens specialister, samt producerat innehåll för lokala och internationella mässor konferenser. Relationer är kommunikationens hjärta.

Tjänster
Innehållsproduktion
Platsmarknadsföring
Sociala medier
Evenemang
Utställning
Dialog
Projektkommunikation
Mediekontakter
Strategi
Tjänster
Innehållsproduktion
Platsmarknadsföring
Sociala medier
Evenemang
Utställning
Dialog
Projektkommunikation
Mediekontakter
Strategi