Stadsutveckling

Vi har länge arbetat med kommunikation för kunder inom stadsutveckling och platsmarknadsföring. Det handlar om staden, platsen och människan. Ofta arbetar vi mot kommunernas enheter för stadsbyggnad, mark och exploatering. Vi har även uppdrag för byggbolag, arkitekter och regioner.

Nå fram genom hela processen
Cloudberry är strategiskt och operativt stöd för kommunikation genom hela stadsbyggnadsprocessen. Från tidiga dialoger och bilden av platsen, till kommunikation om hållbarhetsstrategier, forskning och livet i staden. Vi har arbetat med några av landets största byggprojekt, bostadsbolag och bomässor, men också flera mindre aktörer inom samhällsbyggnad.

Förstå ditt platsvarumärke
Den upplevda bilden av platsen är viktig för bostadsbolag som vill sälja sina bostäder till nöjda kunder och för destinationsutvecklare som vill skapa upplevelser och locka besökare. Vi hjälper våra kunder att förstå, utveckla och marknadsföra sitt platsvarumärke. Vi hjälper bostadsbolag som vill hitta rätt värden när de planerar och utvecklar ett bostadsområde, från idé till levande stadsdel. Och vi kan hitta de värdeskapande berättelser som bidrar till att göra en plats till en destination och en upplevelse som inte får missas.

Dialog och relationer
Att lyssna på kunder, boende och medborgare, inkludera dem i dialog och bygga relationer med branschens aktörer är viktigt för alla. Vi har fördjupat oss i stadsutveckling och platser. Det innebär också en möjlighet att hitta synergier och fruktsamma möten som skapar mervärde för våra kunder.

Vi har varit inblandade i samråd och tidiga dialoger, utvecklat seminarier för branschens specialister, samt producerat innehåll för lokala och internationella mässor och konferenser. Relationer är kommunikationens hjärta.

Vi har länge arbetat med kommunikation för kunder inom stadsutveckling och platsmarknadsföring. Det handlar om staden, platsen och människan. Ofta arbetar vi mot kommunernas enheter för stadsbyggnad, mark och exploatering. Vi har även uppdrag för byggbolag, arkitekter och regioner.

Nå fram genom hela processen
Cloudberry är strategiskt och operativt stöd för kommunikation genom hela stadsbyggnadsprocessen. Från tidiga dialoger och bilden av platsen, till kommunikation om hållbarhetsstrategier, forskning och livet i staden. Vi har arbetat med några av landets största byggprojekt, bostadsbolag och bomässor, men också flera mindre aktörer inom samhällsbyggnad.

Förstå ditt platsvarumärke
Den upplevda bilden av platsen är viktig för bostadsbolag som vill sälja sina bostäder till nöjda kunder och för destinationsutvecklare som vill skapa upplevelser och locka besökare.

Vi hjälper våra kunder att förstå, utveckla och marknadsföra sitt platsvarumärke. Vi hjälper bostadsbolag som vill hitta rätt värden när de planerar och utvecklar ett bostadsområde, från idé till levande stadsdel. Och vi kan hitta de värdeskapande berättelser som bidrar till att göra en plats till en destination och en upplevelse som inte får missas.

Dialog och relationer
Att lyssna på kunder, boende och medborgare, inkludera dem i dialog och bygga relationer med branschens aktörer är viktigt för alla. Vi har fördjupat oss i stadsutveckling och platser. Det innebär också en möjlighet att hitta synergier och fruktsamma möten som skapar mervärde för våra kunder.

Vi har varit inblandade i samråd och tidiga dialoger, utvecklat seminarier för branschens specialister, samt producerat innehåll för lokala och internationella mässor och konferenser. Relationer är kommunikationens hjärta.

Tjänster
Innehållsstrategi
Innehållsproduktion
Sociala medier
Medierelationer
Medborgardialog
Evenemang
Tjänster
Innehållsstrategi
Innehållsproduktion
Sociala medier
Medierelationer
Medborgardialog
Evenemang