Author Archives: Niclas Holmqvist

Bild: Jonas Borg

Dataspel för dialog och visualisering av stadens flöden

Bild: Jonas Borg

PROTOTYPER INOM STADSUTVECKLING MED CITIES: SKYLINES

Datorspelet Cities: Skylines från Paradox Interactive är en global succé med över två miljoner sålda licenser. I januari 2016 började spelet testas och utvecklas för att kunna användas som verktyg för medborgardialog och stadsutveckling inom Svensk Byggtjänsts projekt Mina Kvarter.

Ett femtiotal studenter, forskare, spelutvecklare, samhällsbyggare och nyfikna medborgare deltog i den öppna workshopen på Openlab vid KTH. Testområdet är den miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som byggts upp som modell i spelet.

Utmaningen vid workshopen var att generera idéer och utveckla framåtriktade trafiklösningar i området som prototyper i spelet. Resultatet blev en rad intressanta förslag både kring innehåll och process – för hur Cities: Skylines kan användas i stadsutveckling och medborgardialog, och om hur framtidens trafik i Norra Djurgårdsstaden skulle kunna utformas. Det uppstod också inspirerande samtal om stadsplanering mellan personer med vitt skilda kompetenser och bakgrunder.

Frågor kring stadens flöden som trafik, vattenförsörjning, energiförsörjning och annan infrastruktur kan simuleras i spelet och det kan modifieras, så att det på ett effektivt vis är möjligt att visa olika lösningar och föra dialog kring konkreta utmaningar i stadsplaneringen. Samtidigt ska det gå att använda i idé- och visionsarbeten.

Idé och genomförande: Jörgen Hallström, Cloudberry Urban Souls

Bilder från workshopen

Bild och ljud för dig som missade vårt frukostseminarium om IoT för samhällsbyggare

Vad berättade egentligen Volvos Per Adamsson om IoT för framtidens samhällsbyggare?

Den 20/11 genomförde vi ett seminarium med Per Adamsson, Volvos expert på Internet of Things. Vad berättade han egentligen för de samhällsbyggare som var på plats? Oroa dig inte, vi spelade in seminariet och har samlat dokumentation här på vår webbplats.

  • Videodokumentation från Per Adamssons föredrag (ca. 30 min)
  • Promo: ”Connected vehicles – The way to maximise uptime” (Volvo)
  • Ljudinspelning från frågestund och diskussion (ca. 30 min)

Här finns dokumentationen

Per Adamsson har agerat ”intraprenör” inom fordonsbranschen i mer än 25 år. Hans karriär har varit fokuserad runt Internet of things och de förändringar, nya tjänster och lösningar, som teknologin gör möjliga.

Per är medgrundare till Volvo Lastvagnars flottstyrningssystem Dynafleet, världens första kommersiella telematiklösning, och företaget WirelessCar, som erbjuder tjänster inom telematik till personbilstillverkare. Idag är Per chef för strategi och affärsutveckling på Volvo Group Telematics.

Panelsamtal i Almedalen: Hur kommer sakernas internet att påverka framtidens samhällsbyggnad och bostäder?

1200_banner_BIOT

Blir framtidens samhällsbyggnad och bostäder bättre med hjälp av Internet of things (IoT) – sakernas Internet? Kan vi spara pengar och energi? Kan vi skapa öppna och demokratiska system som ger nya typer av hållbara affärer och funktioner? Eller tar vi en risk som lämnar över kontrollen och ökar beroendet av system som registrerar våra rörelser och lagrar våra uppgifter?

Det är huvudfrågorna under ett panelsamtal som arrangeras av kommunikationsbyrån Cloudberry Urban Souls på Samhällsbyggararenan i Almedalen, den 1 juli kl. 8:00–9:00.

Samtalet leds av Anna Kelly, PwC Sweden, rådgivare och konsult med närmare 20 års erfarenhet av förändringsarbete och digitalisering inom offentlig sektor, regeringen och näringslivet.

I panelen medverkar:

  • Per Bjälnes, BIM-strateg på Tyréns och representant för föreningen BIM Alliance. Han är en av landets ledande experter på IoT inom samhällsbyggande och presenterar fler aktuella och konkreta exempel. Han leder nu ett projekt där Tyréns tillsammans med Yanzi och INTEL slagit världsrekord i att installera sensorer på det egna huvudkontoret, för att sedan studera hur man kan använda IoT där det behövs och ger nytta.
  • Cattis Carlén, arbetar som markstrateg och konceptutvecklare för unga vuxna hos Riksbyggen. Hon är samhällsplanerare och kulturgeograf med stort intresse för hur samhällsbyggnad- och bostadsutveckling kan kopplas ihop med digitala verktyg och tekniska lösningar.
  • Jonas Söderström, konsult på inUse Experience, debattör och internetveteran. Har sedan mitten av 1990-talet arbetat med användbarhet i datasystem och med webben. Ett stort antal företagskoncerner, organisationer, myndigheter och den tidigare regeringen finns bland uppdragsgivarna. Gav nyligen ut uppmärksammade boken ”Jävla skitsystem”.
  • Conny Wahlström, statssekreterare hos bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (mp). Han har tidigare varit chef för RFSU:s nationella enhet och jobbat som kanslichef för Miljöpartiet i Stockholms stad och även i regeringskansliet år 2002–2006 då Miljöpartiet och Socialdemokraterna samarbetade.

Det blir också andra inslag – bland annat en förinspelad kortintervju med Per Adamsson, Strategy and Business Development Director på Volvo Group Telematics. Han delar med sig av sina tankar kring vad samhällsbyggare kan lära av fordonsindustrin gällande IoT.

– Vi vill under detta panelsamtal ta upp hur samhällsbyggare kan förhålla sig till IoT och vad de kan lära av fordonsindustrin, Internet-sektorn och andra som ligger i framkant, säger Jörgen Hallström, konsult och VD på Cloudberry Urban Souls.

– Vi vill försöka ge en översikt av vilka praktiska tillämpningar inom Building IoT (BIoT) som finns idag och diskutera hur samhällsbyggare kan komma igång med dessa på ett klokt sätt. Dessutom vill vi beröra de politiska dimensionerna på en fördjupad digitalisering av fastigheter och bebyggelse.

Tid: onsdag den 1 juli. Frukost från kl. 07.30. Seminariet inleds kl. 08.00 och pågår högst en timme.

Plats: Samhällsbyggararenan i Almedalen, Strandvägen 4 (intill kongresshallen Wisby Strand).

Samhälls

Läs mer om panelsamtalet om Internet of Things i Almedalen och Cloudberry Urban Souls på cloudberry.se/urbansouls.

Länk till information om inslaget i det officiella Almedelsprogrammet: www.almedalsveckan.info

För mer information kontakta Jörgen Hallström, Cloudberry Urban Souls, jorgen@cloudberry.se, 070-644 69 03.

Bild: Susanne Kronholm

Snåret snackar samhällsbyggande

Bild: Susanne Kronholm

– Podden Snåret har fått stort genomslag i våra viktigaste målgrupper och profilerar Svensk Byggtjänst som det ledande kunskapsföretaget inom samhällsbyggande.

Så sammanfattar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst, nyttan med Snåret – podden som blivit ett spännande exempel på hur integrerad kommunikation kan stärka ett varumärke. Inte minst genom ett genomtänkt upplägg för sociala medier och samarbete med den ledande branschtidningen Byggindustrin.

Cloudberry Urban Souls producerar podden och skapar kommunikationen kring den. Arbetet görs i nära samverkan med reklambyrån DET och produktionsbolaget Beppo.

Snåret tar upp aktuella ämnen inom samhällsbyggnad, där Svensk Byggtjänst vill skapa debatt och föra fram nya idéer. Målgruppen är Svensk Byggtjänsts kunder – beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn.

Programledare är Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter. Hon fick i december 2014 en prestigefylld utmärkelse från Stockholms Byggnadsförening för sitt engagemang i debatt och dialog inom samhällsbyggande – inte minst via Snåret.

– En viktig del i arbetet är att ständigt hålla koll på viktiga frågor inom samhällsbyggnade och hitta rätt personer till programmen. Våra program engagerar med röster som vågar sticka ut i samhällsbyggnadsdebatten, förklarar Emelie Carlander, projektledare för Snåret på Cloudberry Urban Souls.

Sedan starten 2014 har vi producerat drygt tjugo avsnitt. Alla program finns på iTunes och Soundcloud, och Snåret har en egen sida på Svensk Byggtjänsts webbplats: byggtjanst.se/snaret.

 

Foto: Gitta Wilén

Berättelser från en ny vetenskapsstad

Foto: Gitta Wilén

Hagastaden: bevakning och samordnad kommunikation

Hagastaden är den nya stadsdel som växer fram i norra Stockholm/södra Solna. Den kommer att omfatta cirka 5000 nya bostäder och kärnan i Stockholms Life Science-kluster – i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset. Cloudberry har sedan 2010 uppdraget att vara kommunikationsresurs för stadsbyggnadsprojektet i Hagastaden.

Vi har tagit fram en plan för projektets gemensamma kommunikation och samordnar det fortlöpande arbetet i Hagstadens informationsråd. I rådet ingår Akademiska Hus, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, Stockholm stad, Solna stad, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City samt fastighetsägarna i Hagastaden.

I april 2013 lanserades en ny webbplats för Hagastaden som vi utvecklat i samarbete med webbyrån Didjit.

I vårt löpande uppdrag ingår bland annat att uppdatera webbplatsen med nyheter, bygginformation och fakta om projekten. Vi ansvarar även för att ta fram presentations- och exponeringsmaterial samt att arrangera quick stops för allmänheten och workshops för parterna i Hagastadenprojektet. Syftet med vår insats är samordna projektets parter och ge Hagastaden en sammanhållen profil och kommunikation med omvärlden.

Hagastaden.se

Hagastaden.se

Nordbygg: säljdrivande PR och nya branschsamarbeten

Foto: Jens Reiterer

Nordbygg arrangeras vartannat år av Stockholmsmässan i samverkan med en rad ledande branschorganisationer. Det är den största mässan inom samhällsbyggnad i Skandinavien.

Cloudberrys uppdrag omfattar dels strategi för och genomförande av säljdrivande PR, dels att vara utvecklingspartner.

I PR-arbetet jobbar vi med bland annat medierelationer, nyhetsbrev och webb inför nästa mässa som äger rum i april 2016. Som utvecklingspartner hjälper vi till med omvärldsbevakning och utveckling av nya branschsamarbeten och specialevenemang för att ytterligare stärka och förnya varumärket Nordbygg.

nordbyggnytt

Svensk Byggtjänst: dialogprojekt med Minecraft

Block by block

Dialogprojekt med dataspelet Minecraft

Svensk Byggtjänst är det ledande kunskapsföretaget inom samhällsbyggnad. I utbudet finns webbtjänster, litteratur och evenemang.

Våra konsulter jobbar med både marknadskommunikation och konceptutveckling för Svensk Byggtjänst sedan många år tillbaka.

Ett aktuellt uppdrag är Mina Kvarter. Det är ett koncept för dialog mellan fastighetsägare, kommuner och främst ungdomar i miljonprogramsområden. Med hjälp av den svenska dataspelsuccén Minecraft som visualiseringsverktyg visar ungdomarna hur de vill göra om i sina bostadsområden. En rad projekt har genomförts i Sverige och flera nya är under planering.

Konceptet har fått en internationell förlängning genom Block by Block som drivs av UN Habitat med spelbolaget Mojang som sponsor och Svensk Byggtjänst som kunskapspartner.

Cloudberry har agerat idégivare, produktutvecklare, projektledare och kommunikationskonsult för Mina Kvarter. Nu har vi bland annat uppdraget att hjälpa Svensk Byggtjänst och UN Habitat att bemanna Block by Block-projekt över hela världen med unga svenska samhällsbyggare.

Mina Kvarter och Block by Block har fått, och får, stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.