Author Archives: Niclas Holmqvist

Panelsamtal i Almedalen: Hur kommer sakernas internet att påverka framtidens samhällsbyggnad och bostäder?

1200_banner_BIOT

Blir framtidens samhällsbyggnad och bostäder bättre med hjälp av Internet of things (IoT) – sakernas Internet? Kan vi spara pengar och energi? Kan vi skapa öppna och demokratiska system som ger nya typer av hållbara affärer och funktioner? Eller tar vi en risk som lämnar över kontrollen och ökar beroendet av system som registrerar våra rörelser och lagrar våra uppgifter?

Det är huvudfrågorna under ett panelsamtal som arrangeras av kommunikationsbyrån Cloudberry Urban Souls på Samhällsbyggararenan i Almedalen, den 1 juli kl. 8:00–9:00.

Samtalet leds av Anna Kelly, PwC Sweden, rådgivare och konsult med närmare 20 års erfarenhet av förändringsarbete och digitalisering inom offentlig sektor, regeringen och näringslivet.

I panelen medverkar:

  • Per Bjälnes, BIM-strateg på Tyréns och representant för föreningen BIM Alliance. Han är en av landets ledande experter på IoT inom samhällsbyggande och presenterar fler aktuella och konkreta exempel. Han leder nu ett projekt där Tyréns tillsammans med Yanzi och INTEL slagit världsrekord i att installera sensorer på det egna huvudkontoret, för att sedan studera hur man kan använda IoT där det behövs och ger nytta.
  • Cattis Carlén, arbetar som markstrateg och konceptutvecklare för unga vuxna hos Riksbyggen. Hon är samhällsplanerare och kulturgeograf med stort intresse för hur samhällsbyggnad- och bostadsutveckling kan kopplas ihop med digitala verktyg och tekniska lösningar.
  • Jonas Söderström, konsult på inUse Experience, debattör och internetveteran. Har sedan mitten av 1990-talet arbetat med användbarhet i datasystem och med webben. Ett stort antal företagskoncerner, organisationer, myndigheter och den tidigare regeringen finns bland uppdragsgivarna. Gav nyligen ut uppmärksammade boken ”Jävla skitsystem”.
  • Conny Wahlström, statssekreterare hos bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (mp). Han har tidigare varit chef för RFSU:s nationella enhet och jobbat som kanslichef för Miljöpartiet i Stockholms stad och även i regeringskansliet år 2002–2006 då Miljöpartiet och Socialdemokraterna samarbetade.

Det blir också andra inslag – bland annat en förinspelad kortintervju med Per Adamsson, Strategy and Business Development Director på Volvo Group Telematics. Han delar med sig av sina tankar kring vad samhällsbyggare kan lära av fordonsindustrin gällande IoT.

– Vi vill under detta panelsamtal ta upp hur samhällsbyggare kan förhålla sig till IoT och vad de kan lära av fordonsindustrin, Internet-sektorn och andra som ligger i framkant, säger Jörgen Hallström, konsult och VD på Cloudberry Urban Souls.

– Vi vill försöka ge en översikt av vilka praktiska tillämpningar inom Building IoT (BIoT) som finns idag och diskutera hur samhällsbyggare kan komma igång med dessa på ett klokt sätt. Dessutom vill vi beröra de politiska dimensionerna på en fördjupad digitalisering av fastigheter och bebyggelse.

Tid: onsdag den 1 juli. Frukost från kl. 07.30. Seminariet inleds kl. 08.00 och pågår högst en timme.

Plats: Samhällsbyggararenan i Almedalen, Strandvägen 4 (intill kongresshallen Wisby Strand).

Samhälls

Läs mer om panelsamtalet om Internet of Things i Almedalen och Cloudberry Urban Souls på cloudberry.se/urbansouls.

Länk till information om inslaget i det officiella Almedelsprogrammet: www.almedalsveckan.info

För mer information kontakta Jörgen Hallström, Cloudberry Urban Souls, jorgen@cloudberry.se, 070-644 69 03.

Hagastaden: berättelser från en ny vetenskapsstad

Aula Medica (foto: Gitta Wilén)

Hagastaden: bevakning och samordnad kommunikation

Hagastaden är den nya stadsdel som växer fram i norra Stockholm/södra Solna. Den kommer att omfatta cirka 5000 nya bostäder och kärnan i Stockholms Life Science-kluster – i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset. Cloudberry har sedan 2010 uppdraget att vara kommunikationsresurs för stadsbyggnadsprojektet i Hagastaden.

Vi har tagit fram en plan för projektets gemensamma kommunikation och samordnar det fortlöpande arbetet i Hagstadens informationsråd. I rådet ingår Akademiska Hus, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, Stockholm stad, Solna stad, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City samt fastighetsägarna i Hagastaden.

I april 2013 lanserades en ny webbplats för Hagastaden som vi utvecklat i samarbete med webbyrån Didjit.

I vårt löpande uppdrag ingår bland annat att uppdatera webbplatsen med nyheter, bygginformation och fakta om projekten. Vi ansvarar även för att ta fram presentations- och exponeringsmaterial samt att arrangera quick stops för allmänheten och workshops för parterna i Hagastadenprojektet. Syftet med vår insats är samordna projektets parter och ge Hagastaden en sammanhållen profil och kommunikation med omvärlden.

Hagastaden.se

Hagastaden.se

Nordbygg: säljdrivande PR och nya branschsamarbeten

Foto: Jens Reiterer

Nordbygg arrangeras vartannat år av Stockholmsmässan i samverkan med en rad ledande branschorganisationer. Det är den största mässan inom samhällsbyggnad i Skandinavien.

Cloudberrys uppdrag omfattar dels strategi för och genomförande av säljdrivande PR, dels att vara utvecklingspartner.

I PR-arbetet jobbar vi med bland annat medierelationer, nyhetsbrev och webb inför nästa mässa som äger rum i april 2014. Som utvecklingspartner hjälper vi till med omvärldsbevakning och utveckling av nya branschsamarbeten och specialevenemang för att ytterligare stärka och förnya varumärket Nordbygg.

Till Nordbygg 2012 initierade och projektledde vi bland annat ett samarbete mellan Nordbygg och Stockholms stads exploateringskontor. Det tog sig uttryck i en utställning och konferens om Stockholms nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden. Till nästa mässa arbetar vi med lanseringen av en ny avdelning, Sustainabale Days ft. Germany, ett samarbete mellan Nordbygg och Tysk-Svenska Handelskammaren.

nordbyggnytt

Svensk Byggtjänst: dialogprojekt med Minecraft

Block by block

Dialogprojekt med dataspelet Minecraft

Svensk Byggtjänst är det ledande kunskapsföretaget inom samhällsbyggnad. I utbudet finns webbtjänster, litteratur och evenemang.

Våra konsulter jobbar med både marknadskommunikation och konceptutveckling för Svensk Byggtjänst sedan många år tillbaka.

Ett aktuellt uppdrag är Mina Kvarter. Det är ett koncept för dialog mellan fastighetsägare, kommuner och främst ungdomar i miljonprogramsområden. Med hjälp av den svenska dataspelsuccén Minecraft som visualiseringsverktyg visar ungdomarna hur de vill göra om i sina bostadsområden. En rad projekt har genomförts i Sverige och flera nya är under planering.

Konceptet har fått en internationell förlängning genom Block by Block som drivs av UN Habitat med spelbolaget Mojang som sponsor och Svensk Byggtjänst som kunskapspartner.

Cloudberry har agerat idégivare, produktutvecklare, projektledare och kommunikationskonsult för Mina Kvarter. Nu har vi bland annat uppdraget att hjälpa Svensk Byggtjänst och UN Habitat att bemanna Block by Block-projekt över hela världen med unga svenska samhällsbyggare.

Mina Kvarter och Block by Block har fått, och får, stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.