Author Archives: Niclas Holmqvist

Hagastaden: berättelser från en ny vetenskapsstad

Aula Medica (foto: Gitta Wilén)

Hagastaden: bevakning och samordnad kommunikation

Hagastaden är den nya stadsdel som växer fram i norra Stockholm/södra Solna. Den kommer att omfatta cirka 5000 nya bostäder och kärnan i Stockholms Life Science-kluster – i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset. Cloudberry har sedan 2010 uppdraget att vara kommunikationsresurs för stadsbyggnadsprojektet i Hagastaden.

Vi har tagit fram en plan för projektets gemensamma kommunikation och samordnar det fortlöpande arbetet i Hagstadens informationsråd. I rådet ingår Akademiska Hus, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, Stockholm stad, Solna stad, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City samt fastighetsägarna i Hagastaden.

I april 2013 lanserades en ny webbplats för Hagastaden som vi utvecklat i samarbete med webbyrån Didjit.

I vårt löpande uppdrag ingår bland annat att uppdatera webbplatsen med nyheter, bygginformation och fakta om projekten. Vi ansvarar även för att ta fram presentations- och exponeringsmaterial samt att arrangera quick stops för allmänheten och workshops för parterna i Hagastadenprojektet. Syftet med vår insats är samordna projektets parter och ge Hagastaden en sammanhållen profil och kommunikation med omvärlden.

Hagastaden.se

Hagastaden.se

Nordbygg: säljdrivande PR och nya branschsamarbeten

Foto: Jens Reiterer

Nordbygg arrangeras vartannat år av Stockholmsmässan i samverkan med en rad ledande branschorganisationer. Det är den största mässan inom samhällsbyggnad i Skandinavien.

Cloudberrys uppdrag omfattar dels strategi för och genomförande av säljdrivande PR, dels att vara utvecklingspartner.

I PR-arbetet jobbar vi med bland annat medierelationer, nyhetsbrev och webb inför nästa mässa som äger rum i april 2014. Som utvecklingspartner hjälper vi till med omvärldsbevakning och utveckling av nya branschsamarbeten och specialevenemang för att ytterligare stärka och förnya varumärket Nordbygg.

Till Nordbygg 2012 initierade och projektledde vi bland annat ett samarbete mellan Nordbygg och Stockholms stads exploateringskontor. Det tog sig uttryck i en utställning och konferens om Stockholms nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden. Till nästa mässa arbetar vi med lanseringen av en ny avdelning, Sustainabale Days ft. Germany, ett samarbete mellan Nordbygg och Tysk-Svenska Handelskammaren.

nordbyggnytt

Svensk Byggtjänst: dialogprojekt med Minecraft

Block by block

Dialogprojekt med dataspelet Minecraft

Svensk Byggtjänst är det ledande kunskapsföretaget inom samhällsbyggnad. I utbudet finns webbtjänster, litteratur och evenemang.

Våra konsulter jobbar med både marknadskommunikation och konceptutveckling för Svensk Byggtjänst sedan många år tillbaka.

Ett aktuellt uppdrag är Mina Kvarter. Det är ett koncept för dialog mellan fastighetsägare, kommuner och främst ungdomar i miljonprogramsområden. Med hjälp av den svenska dataspelsuccén Minecraft som visualiseringsverktyg visar ungdomarna hur de vill göra om i sina bostadsområden. En rad projekt har genomförts i Sverige och flera nya är under planering.

Konceptet har fått en internationell förlängning genom Block by Block som drivs av UN Habitat med spelbolaget Mojang som sponsor och Svensk Byggtjänst som kunskapspartner.

Cloudberry har agerat idégivare, produktutvecklare, projektledare och kommunikationskonsult för Mina Kvarter. Nu har vi bland annat uppdraget att hjälpa Svensk Byggtjänst och UN Habitat att bemanna Block by Block-projekt över hela världen med unga svenska samhällsbyggare.

Mina Kvarter och Block by Block har fått, och får, stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.