Kommunikation vid kriser

Möjligheten till kritisk granskning av företag och organisationer genom journalister är en grundpelare i ett öppet och demokratisk samhälle. Men för en verksamhet och företagsledning som inte tar ansvar eller är oförberedd, kan en granskning från medierna vara förödande.

En hygienfaktor är att vara förberedd och träna
En kris behöver inte leda till en katastrof utan kan leda till en bättre och starkare verksamhet, förutsatt att situationen hanteras korrekt. Och med den ökade betydelsen av sociala medier blir priset allt högre för företag och organisationer som brister i samhällsansvar och i sin kommunikation, såväl internt som externt. Ett omtyckt och starkt varumärke tar flera år att bygga upp men som bekant bara timmar att rasera. Det bästa sättet att undvika kriser på är genom ett löpande förebyggande arbete med grundläggande policys för era medarbetare samt tydliga riktlinjer för såväl er verksamhets interna som externa kommunikation. Viktiga verktyg i detta löpande arbete är återkommande medieträningar, övningar i krishantering samt uppdatering av och utbildning i er krishanteringspolicy.

Felaktigheter korrigeras och processer förbättras
Kriskommunikation och krishantering handlar om att ta ansvar om något gått fel samt erkänna felet om man gjort fel och be om ursäkt om det finns något att be om ursäkt för. Oavsett vad så ska man alltid sträva efter att rätta till de omständigheter som ledde till krisen och se till att samma problem inte uppstår igen. Kriskommunikation och krishantering är ett ständigt förbättringsarbete där felaktigheter korrigeras och processer förbättras. Vi hjälper er att förebygga och hantera mediekriser genom övning, öppenhet och ansvarstagande. I en akut kris hjälper vi er att ta kontroll med egna initiativ samt ta kommandot över kommunikation och situationen, i stället för att lägga locket på och hoppas att krisen blåser över.

Krishantering i social media
Den snabba spridningen i sociala medier gör också att kritik kan spridas till en stor målgrupp på mycket kort tid. De som väljer att dela informationen behöver heller inte stå till svars för att det som sprids är vare sig korrekt eller om det ger en rättvis bild av vad som har hänt. Även små frågor eller rena missuppfattningar kan snabbt få stora reaktioner och nå brett genomslag. Sociala medier är därför en viktig komponent i all krishantering. Men de kan också vara grunden till själva krisen. Det kan räcka med att en anställd uttalar sig om en personlig åsikt i sina egna sociala kanaler för att det ska kopplas samman med företaget och därmed skada varumärket.

Tjänster
Praktiska övningar
Målgruppsanalys
Krishanteringspolicy
Mediestrategi
Kameraträning
Retorikövningar

Vill du ha hjälp i ett projekt?

Kontakta oss