Medieträning

Stå stark i skarpa lägen
Vårt erbjudande inkluderar praktiska övningar och intervjuer med såväl skrivande reportrar som tv-team, samt moduler för målgruppsanalys, kriskommunikation och sociala medier. Vi jobbar med medieträning för att hjälpa våra kunder stärka sitt syfte och profil – och för att du ska bli tydlig inför dig själv och andra, och skärpa ditt budskap i mediala sammanhang. Du får tips och knep om hur du kan hantera och ta kontroll i pressade lägen.

Så når jag ut med mitt budskap
Vi arbetar med förankring av dina och organisationens värdegrunder samt med träning i att skapa riktning och tydligt mål. Vi arbetar med framställningsteknikens grunder: retorik, röst, tal, kroppsspråk, närvaro, kontakt, matchning, lyhördhet och målprecision. Du kommer att förstå medias roll kontra din egen. Utbildningen är upplagd som en workshop bestående av teori, praktisk och reflektion, med uppföljning vid ett eller flera tillfällen.

Tjänster
Praktiska övningar
Målgruppsanalys
Mediepolicy
Mediestrategi
Kameraträning
Retorikövningar

Vill du ha hjälp i ett projekt?

Kontakta oss