Läsarundersökning inför omvandling av tidningen OmVärlden

Analys och råd för affärsutveckling

Under 2006 genomförde Cloudberry en läsarundersökning för tidningen OmVärlden på uppdrag av Sida. Målet med analysen var att med avstamp ur en kvalitativ målgruppsanalys ge rekommendationer för hur publikationen OmVärlden kan utvecklas i sitt tidningsformat och för webben. Målet var vidare att ta reda olika prioriterade målgruppernas behov och intresse för att utveckla tidningen till sitt innehåll, format, distribution och marknadsföring.

Vi genomförde uppdraget genom ett workshops, djupintervjuer och materialstudier i syfte att analysera förutsättningen för att öka intresset för och spridningen av tidningen OmVärlden. Analysen låg till grund inför att tidningen gjordes om och hittade ett nytt format.

Kund
SIDA
År
2006
Uppdrag
Läsarundersökning, intervjuer, fokusgrupper, presentation, medieanalys