Hur är innovationsklimatet i Sverige?

Dataanalys från svenska företags immaterialrättsaktivitet

Sedan 2009 har Cloudberry på uppdrag av SEPAF – branschorganisationen för Sveriges immaterialrättsföretag – månadsvis analyserat data från svenska företags immaterialrättsaktivitet i Sverige och internationellt. Data från företag sammanställdes såsom statistik över ansökningar av skydd för patent, varumärke och design. Siffrorna visade hur aktiva svenska företag var med att söka skydd i Sverige och internationellt. Statistiken presenterades i SEPAF innovationsindex (SII) och gav en helhetsbild som inte fanns tillgänglig någon annanstans.

I analyserna gjorde vi nedbrytningar för olika branscher och perioder och sökte svar på hur innovationsindex ser ut i olika branscher. Statistik och analyser används som underlag till media och rapporter.

Kund
SEPAF - innovationsskyddarna
Hemsida
sepaf.se
År
2009-2017
Uppdrag
Dataanalys, rapportförfattande