Stockholm Runaway Productions

Ekonomisk analys för Stockholm Business Region

Stockholm Runaway Productions – Fallstudier av ekonomin för fem filmproduktioner med Stockholmsanknytning och en diskussion om ekonomiska betydelsen av en filmfond i Stockholm, november 2014.

Rapporten ”Stockholm Runaway Productions″ har gjorts av Cloudberry på uppdrag från Stockholm Business Region. Rapporten bygger på fallstudier av ekonomin för fem filmproduktioner med Stockholmsanknytning och en diskussion om ekonomiska betydelsen av en filmfond i Stockholm.

Analysen bidrar med fem exempel från svenska filmproduktioner. Var och hur de har producerats, och var pengarna hamnar. De exempel vi valt är filmberättelser med en koppling till Stockholm, men där filmproduktionen helt eller delvis förlagts till annan plats än Stockholm. Produktionsbolagen bakom dessa exempel är också bolag som har sin hemmahamn i Stockholm.

Kund
Stockholm Business Region
År
2014
Uppdrag
Ekonomisk analys, workshops, filmbransch, presentation