Samråd och dialog

Kampanj och medborgardialog för Stockholms stad

Sommaren 2017 genomfördes kampanjen Tyck om City! I samband med samråd och utökad dialog runt ett stort antal stadsutvecklingsprojekt i Stockholm City genomfördes en marknadsföringskampanj för att väcka intresse för utvecklingen i området och uppmuntra till delaktighet i dialogen och samrådet.

Kampanjen gick på digitala utomhustavlor, sociala mediekanaler, utställning i Stockholmsrummet i Kulturhuset, som fysisk gestaltning på Sergels torg etc.

Kund
Exploateringskontoret, Stockholms stad
År
2008 – pågående
Uppdrag
Innehållsproduktion, platsmarknadsföring, medborgardialog, evenemang