Projektkommunikation för Norra Djurgårdsstaden

Strategisk och operativ kommunikationsresurs

Cloudberry har varit stöd för Norra Djurgårdsstaden sedan 2008, när stadsutvecklingsprojektet var i sin linda. Våra konsulter har bidragit med allt från strategier, presskontakter och krishantering till innehåll och utformning av webb, trycksaker, skyltar och sociala medier.

Kund
Exploateringskontoret, Stockholms stad
År
2008–pågående
Uppdrag
Strategi, presskontakter, krishantering, innehåll och utformning av webb, trycksaker, skyltar och sociala medier