Strategi och innehållsflöde för Vallastaden 2017

PR och innehållsflöde för bo- och samhällsexpo

Cloudberry bidrog med strategisk rådgivning under mer än ett år innan Linköpings bo- och samhällsexpo genomfördes i september 2017. Vi levererade en strategi för innehåll med områdets innovativa lösningar i fokus, och producerade ett antal berättelser som underlag för PR-arbetet.

Målet var att skapa motivation hos och övertyga en professionell publik med stadsutvecklare, arkitekter, byggbransch etc. att besöka Vallastaden 2017.

Vi drev evenemangets Facebooksida före och under evenemanget, producerade delbart och dagsfärskt innehåll, och lyckades skapa bra engagemang hos målgrupperna.

Kund
Linköpingsexpo, Linköpings kommun
År
2016–2018
Uppdrag
PR, mediekontakter, innehållsstrategi, innehållsproduktion, sociala medier, platsens varumärke