Århus utvecklar kulturturismen

Platsmarknadsföring och analys

Inför kulturhuvudstadsåret 2017 genomförde Filmby Århus inom projektet Rethink Kulturturisme en rad aktiviteter för att utveckla kulturens roll inom destinationsutvecklingen för regionen. Cloudberry medverkade vid workshops som bland annat handlade om hur filmbyn skulle kunna göra projekt med utgångspunkt från kriminalserien Dicte.

Cloudberry-konsulten Joakim Lind bjöds också som medförfattare till den reviderade utgåvan av inspirationsskriften ”Film ska ses i virkligheden – en håndbog om filmturisme.”

Joakim bidrog med input till olika modeller för filmturismens värdeskapande. Han presenterade tre nordiska case; från Stieg Larssons Millennium, Camilla Läckbergs serie som utspelar sig i Fjällbacka och Jo Nesbøs kriminalberättelser om detektiven Harry Hole.

Kund
Filmby Århus, Midtjysk Turisme, VisitNordjylland
År
2014-2015
Uppdrag
Research, rådgivning, inspiration, content