Joakim Lind

Joakim Lind skriver om platsens narrativa kapital i ny handbok

Cloudberrys medarbetare Joakim Lind har lång erfarenhet av uppdrag inom platsmarknadsföring och därtill ett stort intresse för hur fiktiva berättelser och populärkultur påverkar och utvecklar berättelsen om en plats, en region eller ett land. Han har i tidigare uppdrag bland annat tittat närmare på hur fiktioner som Wallander, Millennium och den tyska teveserien Inga Lindström bidrar till turism och andra platsanknutna värden för Ystad, Skåne, Stockholm och andra delar av Sverige.

För något år sedan inledde Joakim ett forskningsprojekt på Handelshögskolan vid Åbo Akademi universitet, för att föra vidare empirin från analyserna till ett akademiskt sammanhang.

Nu har den första artikeln från Joakims forskningsprojekt publicerats som ett kapitel i The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism. Flera av de främsta internationella forskarna inom populärkulturell turism har bjudits in att skriva var sitt kapitel i den 500 sidor tjocka antologin.

Joakim Lind skriver om platsens narrativa kapital

 

Kapitlet ”The Narrative Capital of the Place: How the Millennium narratives generate place-related values and attract tourists to Sweden” har Joakim skrivit tillsammans med Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi.

Joakim är fullt aktiv som konsult hos Cloudberry och vill du få kontakt med honom kan du höra av dig till [email protected] eller på telefon 0709-286973.

Mer om Joakims forskningsprojekt: