Produktion2030s konferens på EpiCenter

Full fart framåt för svensk produktion

Cloudberry var projektansvarig för Produktion2030s konferens ”Full Fart Framåt” under våren 2018. Konferensen hölls på EpiCenter i Stockholm och över 200 deltagare närvarade. Cloudberry byggde webbplatsen med direktregistrering i MailChimp.

Vi ansvarade även för alla förberedelser inför konferensen och var projektansvarig på plats under hela eventet. Produktion2030 är ett innovationsprogram inom Teknikföretagen.

Kund
Teknikföretagen, Produktion2030
År
2018
Uppdrag
Event, webbplats