Cloudberry har undersökt vidgade värden från Tom Tits Experiment

Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin när publiken uteblivit. Överhuvudtaget behöver kulturella och kreativa verksamheter söka nya vägar under och efter pandemin. Men hur gör man då?

En början är att titta närmare på sin omvärld; dels den omedelbara, men även genom att utforska den som ligger längre ifrån. Det är sannolikt att det finns värden i landskapet som kan förstärkas och utvecklas, åtminstone när pandemin är över.

En plats på kartan

De kulturella och kreativa besöksmålen bidrar många gånger till ett större värdeskapande än det som sker när besökarna passerat entrén. Det kan vara konsumtionsvärden som bygger på att besökarna fikar, shoppar och övernattar på orten. Det kan vara varumärkesvärden som uppstår genom att verksamheten sätter en plats på kartan. Vad betyder till exempel Tivoli för vår bild av Köpenhamn? Man brukar skilja på användarvärden och icke-användarvärden.

Ur ett platsperspektiv kan det senare handla om det upplevda värdet av att bo på en plats där det finns ett naturskönt område, spännande gatubild – eller ett konstmuseum. För även om du inte nyttjar eller besöker dessa platser, så är det sannolikt att de betingar ett värde för dig. Det behöver inte vara några mjuka eller osynliga värden, det kan handla om värden på mark, bostäder och verksamheter i närheten av denna resurs.

Analys av värden

Att identifiera och analysera sådana värden – och många fler – var bakgrunden till att Telge AB kontaktade vår konsult Joakim Lind i slutet av september förra året. De önskade en analys av sekundära och indirekta värden från Tom Tits Experiment, ett science center med inriktning mot teknik och naturvetenskap, och som är en del av kommunägda Telge AB:s verksamhet.

Nyligen presenterade vi resultaten. Analysen av Tom Tits Experiment – som är ett av Sveriges 19 science center– visar att det bidrar med en rad olika värden för såväl kommunen som hela regionen, ja även Sverige faktiskt. De värden som analyserats mer ingående gäller utbildningsområdet, sociala värden, varumärkesvärden och indirekta värden från besökare och turister.

Mångfacetterade relationer

Oavsett vilka vägval som görs för Tom Tits Experiment nu och efter pandemin så vet vi mer om hur Tom Tits Experiment sätter Södertälje på kartan som besöksmål och som plats för lekfull upptäckarglädje inom teknik och naturvetenskap. Samtidigt vet vi mer om hur Tom Tits Experiment medverkar i en väv av värdeskapande processer och mångfacetterade relationer, som sträcker sig långt utanför den direkta verksamheten innanför centrets portar.

* * *

Rapporten togs fram av Joakim Lind och Håkan Sandberg under perioden oktober 2020 till mars 2021. Rapporten går att ladda ner här. Vill du veta mer, kontakta Joakim Lind 0709-286973 eller Håkan Sandberg 070-7324288.