LeaseGreen

Snabbväxande LeaseGreen väljer Cloudberry som kommunikationsbyrå

LeaseGreen vill omvandla marknaden för energieffektivisering i Sverige på samma sätt som gjort dem framgångsrika i Finland. Som stöd för den svenska marknadskommunikationen valdes Cloudberry, bland annat då vi har särskild kompetens inom fastighetsområdet. I uppdraget ingår strategi, innehållsutveckling, digital produktion, medierelationer och kommunikationsrådgivning åt det svenska teamet.

LeaseGreen är en uppstickare på den svenska marknaden och erbjuder energieffektivitet som en hyrd tjänst. I företaget tror man så på sin kompetens och affärsmodell att man låter kunden vänta med betalningen tills det står klart att föreslagen investering ger en effekt och står i proportion till kostnaden.

Förutom att spara pengar hjälper LeaseGreen sina kunder att förbättra såväl inomhusmiljö som globalt klimat. I Sverige och Finland har 70 anställda minskat kundernas koldioxidutsläpp med 170 000 ton bara under 2017. Vi blir alla vinnare när LeaseGreen får göra sitt jobb med husen. För det är som de säger: Kraften finns i byggnaden.

Comments are closed