Sex av tio PR-konsulter tror att andelen fake news kommer öka

Förändring verkar vara den enda konstanten i PR-branschen. Något som blir tydligt när man läser den senaste Global Communications Report från amerikanska USC Annenberg Center for Public Relations.

Modern teknologi har omvandlat kommunikationsbranschen dramatiskt. I början skedde det gradvis. Varje år kom det en ny teknik som ersatte en äldre version, vilket ofta resulterade i ökad effektivitet och snabbhet. Att byta från en Blackberry till en Iphone var inte ett jättesteg. Idag däremot förändras tekniken mycket snabbare. Det går knappt en dag utan att det dyker upp en ny app, enhet eller plattform man förväntas ha koll på som marknadsförare eller kommunikatör.

Vi har knappast nått historiens ände. En majoritet bland de verksamma i PR-branschen som deltagit i undersökningen tror att vi under de närmaste åren kommer att uppleva smått dramatiska förändringar när det kommer till kommunikationsindustrin. Man verkar vara överens om att den senaste tidens teknologiska landvinningar fortsätter att forma vår kommunikation. Samtidigt är många pessimister och ser dystert på framtidens medielandskap.

61 procent av de yrkesverksamma i PR-branschen som varit med i undersökningen tror att medborgare kommer bli vilseledda och felunderrättade de närmaste fem åren. Hela 74 procent i undersökningen menar att teknologiska landvinningar kommer göra samhället än mer polariserat.

Ett orosmoment

Det är förståeligt att folk i PR-branschen kan vara cyniska över effekterna av teknologi. Men undersökningen visar även att så kallade PR-proffs kan vara rätt dåliga på att ta till sig nya teknologiska lösningar. Iallafall med den hastighet man kan förvänta sig. Av deltagarna i undersökningen sa 44% att mediabevakning, knappast en särdeles ny uppfinning, var det viktigaste tekniska verktyget som de använde.

Detta kan och bör vara ett orosmoment. En förståelse för tech är en oerhört viktig variabel när man siar om PR-branschens framtid. En bransch som hamnat på efterkälken jämfört med andra marknadsföringsdiscipliner.

Samtidigt är PR-branschen en bransch med självinsikt får man hoppas. Oaktat vad man tycker om framtiden ställer den krav på oss, på vår förmåga att kunna nyttja nya tjänster och verktyg för att analysera komplexa uppgifter, mäta effekter av kampanjer och engagera olika publikgrupper. Om vi inte har koll på den senaste tekniska utvecklingen blir det svårt att vara delaktig i varje steg på kundresan. Något som är dåligt för affärerna.

Foto: Fabian GrohsUnsplash