PR i Sverige för LeaseGreen

Energieffektivisering som hyrd tjänst

LeaseGreen vill omvandla marknaden för energieffektivisering i Sverige på samma sätt som gjort dem framgångsrika i Finland. LeaseGreen är en uppstickare på den svenska marknaden och erbjuder energieffektivitet som en hyrd tjänst. I företaget tror man så på sin kompetens och affärsmodell att man låter kunden vänta med betalningen tills det står klart att föreslagen investering ger en effekt och står i proportion till kostnaden. 

I uppdraget ingår strategi, innehållsutveckling, digital produktion, medierelationer och kommunikationsrådgivning åt det svenska teamet.

Kund
LeaseGreen
År
2018
Uppdrag
Strategi, innehållsutveckling, digital produktion, medierelationer och kommunikationsrådgivning