Engagemang för stadsutvecklingsprojekt

Samråd, dialoger och möten som lockar till deltagande

Cloudberry fungerar som projektkommunikatörer för flera stadsutvecklingsprojekt i Stockholm; Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Projekt City är de största. Våra konsulter bidrar med PR- och kommunikationsstöd till projektets strateg och producerar innehåll och form för webb, trycksaker och sociala medier, presentationsmaterial och skyltar.

Vi hjälper också till att arrangera olika evenemang som öppna hus, seminarier, utbildningar och utställningar för att öka kunskapen om stadsutvecklingsfrågor och för att engagera boende och professionella aktörer i samråd och dialog runt projekten. För att nå kunskap, samsyn och hitta förslag på lösningar runt stadsutveckling och hållbarhetsfrågor har vi tillsammans med projektet genomfört dialoger i form av enkäter, möten och workshops för allmänhet, bransch, akademi och näringsliv.

Genom åren vi använt både traditionella metoder och inslag som datorspel, leksaker, hackathon, designprocesser, placemaking och 3D-visualiseringar för att locka till engagemang och deltagande.

Kund
Fashion Hong Kong
År
2017-2018
Uppdrag
Showroom, mingel och sales meetings