Kreativ Arena fick besök av Cloudberry

Cloudberrys Joakim Lind besökte nyligen Kreativ Arena – en mötesplats i Stockholm för aktörer inom de kreativa näringarna.

Joakim Lind var inbjuden för att tala om filmens och filmproduktionens värdeskapande. Det hela skedde på Stockholms Handelskammare – ett frukostmöte om hur Stockholm kan ta tillvara och utveckla de kreativa näringarna.

Joakim Lind är kommunikationsstrateg och forskare med särskilt intresse för de kreativa näringarnas värdeskapande. Han har i flera tidigare uppdrag arbetat just med fokus på filmens och filmproduktionens ekosystem. Han arbetar idag med en pilotstudie för Film Capital Stockholm. Studien handlar dels om film och turism, och en andra del som undersöker effekterna av den japanska tv-produktionen ”Idaten: Tokyo Olympic banashi” som spelades in i Stockholmsregionen förra året.

Joakim Lind (längst t v) är kommunikationsstrateg och forskare med särskilt intresse för de kreativa näringarnas värdeskapande. Här tillsammans med (fr v) Helene Hellmark Knutsson, vice ordf Näringsutskottet (S), Helena Olsson, Fastighetsägarna, Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen och Petronella Panerus, vd, Åkestam Holst.

Under frukostmötet bidrog Joakim med några exempel på filmens värdeskapande och hur film kan medverka till att skapa betydligt större värden än vad man kanske först vill tro.

– I sista avsnittet av Game of Thrones tycker jag Tyrion sammanfattar det väl när han talar om berättelsernas kraft att färdas hur långt och längre över tid och rum. De kreativa fältet skapar och för ut dessa berättelser och får oss att se och tänka nytt, och skapar ett sammanhang, säger Joakim.

Vid seminariet togs också upp utmaningar och möjligheter för Stockholm att utvecklas som en kreativ “hub”. En känd utmaning är exempelvis hur bristen på bostäder och prisläget i Stockholm hämmar filmrelaterade investeringar.

–  Självklart är det värdefullt att de kreativa kompetenserna finns på många olika håll i landet, men att de som gärna hade flyttat hit inte har möjlighet är ett problem. Rörlighet i tanke och person är viktigt både för att kunna tillvarata och utveckla kreativitet och innovation, säger Joakim Lind. 

Efter seminariet utvecklar Joakim vad han ville förmedla:

– Bristen på rörlighet finns även i yrkeslivet. Många som är över 40 år kan vittna om svårigheten att röra på sig och kanske styra om sin karriär. Något som bland andra John Mellqvist lyft på ett förtjänstfullt sätt. Och samtidigt talas det ofta om betydelsen av rörlighet och livslång utveckling och lärande. Det är inte med nödvändighet att kreativiteten bara fylls på från de yngre. Erfarenhet och kompetens går många gånger hand i hand. Och det är åtskilliga som är bland de unga åldersdiskriminerade som aldrig känt sig så yrkeskompetenta, kreativa och starka som nu. Att inte bättre ta tillvara på denna kompetensresurs är ett underbetyg för hela näringslivet, säger Joakim och avslutar:

– Det finns mängder mer kreativa idéer och människor, men de är inlåsta i en struktur som i princip omöjliggör en flytt och rörlighet. Bostadsbristen, prisläget och arbetsmarknaden cementerar en ängslighet och en ofrivillig jätteproppen Orvar som gör det svårt att tillvarata och utveckla regionens kreativa kapacitet. Och vad innebär det i kostnader för individen, kreativiteten och samhället att ha strukturer som så tydligt begränsar och hindrar oss?

Från vänster Joakim Lind, Helene Hellmark Knutsson, vice ordf Näringsutskottet (S), Helena Olsson, Fastighetsägarna, Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen, Petronella Panerus, vd, Åkestam Holst och moderator Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare.

– – – – – – – – – –

Fakta: Kreativ Arena är Stockholms enda mötesplats för aktörer inom de kreativa näringarna; musik, film, spel och samhällsbyggnad. Genom att samla de olika näringarnas ledande företrädare under samma arena bidrar Kreativ Arena till ett samtal som för de kreativa näringarna närmare varandra och skapar morgondagens förutsättningar för branscherna. Partners till initiativet är bland andra Film Capital Stockholm, Stockholms Handelskammare, Stockholm Business Region, Start-up Stockholm, Dataspelsbranschen och Fastighetsägarna.