Höjdpunkterna från ”Svenskarna och internet 2022”

Nu är årets upplaga av rapporten Svenskarna och internet släppt, en höjdpunkt för många av oss som jobbar i PR-branschen. Cloudberry satt i den virtuella publiken när rapporten lanserades. Här är några av spaningarna som vi (högst godtyckligt) tog med oss från det efterlängtade släppet.

Precis som förra året är det 94 procent av svenskarna som använde internet. 90 procent av svenskarna använder internet varje dag. 99 procent av alla barn använder internet. Var femte pensionär använder dock fortfarande inte internet. De äldsta blir inte digitala. Även en liten grupp bland de nyblivna pensionärerna (50-talisterna) använder inte internet. 

Digitala samhällstjänster

Användningen av digitala samhällstjänster ökar jämfört med föregående år. Det kan till exempel handla om digitala brevlådor likt Kivra. Även bokning av kollektivtrafik och transporter har ökat (57 procent). 90 procent av internetanvändarna använder mobilt bank-id. Den dagliga användningen ligger idag på 71 procent. En rejäl uppgång från förra årets 47 procent. Det har sina nackdelar också. Vi i Sverige kan vara glada att vi har en lösning som funkar så bra. Det är sällan strul med den. Men det finns ju de som av olika skäl inte kan använda bank-id. Exempelvis om man inte är bankkund. Borde det finnas en statlig identifikationsplattform månne?

Det hybrida kontoret

Fler heltidsarbetande har arbetat hemifrån. Men färre gör det på heltid. Det genomsnittliga antalet dagar har minskat från 3,5 dagar till 3,2 dagar per vecka. Många företag börjar fundera på som bäst hur den nya hybrida kontorslösningen ska se ut. Även andelen dagliga videosamtal har nästan halverats under det senaste året. Från 22 procent varje dag till 12 procent varje dag. 

Molntjänster och krångligt språk

Unga har nästan lika svårt som äldre att förstå och använda sig av molnlagringstjänster. Man vet inte riktigt var dokumenten hamnar och var bilder man tar med mobilen sparas för att ta ett exempel. Det kan kännas otryggt och begränsande att man inte vet var filer hamnar.  18 procent uppger att de har problem att förstå krångliga systemmeddelanden och uttryck – något som företag måste tänka på. Skriv så folk förstår! Har ni en UX-writer på ert företag?

Svenskar tänker på sin integritet

Sex av tio (59 procent) har utsatts för någon typ av nätbedrägeriförsök under det senaste året. Bluffmejl och bluff-sms är vanligast. En klar majoritet är också oroliga för sin integritet på internet. En oro som bland annat riktas mot utländska myndigheter och storföretag likt Google och Meta. Osäkerhet kring teknik och otrygghet något som begränsar även äldre i hög grad. 40-talister och 50-talister känner sig utsatta när det gäller bedrägerier. De är oroliga för att göra fel och utsättas för bedrägerier på nätet. Här gör Internetstiftelsen ett gott arbete med sin satsning Internetkunskap som ökar kompetensen för den här gruppen. 

Glädjande är det åtta av tio som gör något för att skydda sin personliga integritet på nätet. Det vanliga är att man klickar ur tillgång till platsinfo och var fjärde internetanvändare väljer bort cookies. Yngre skyddar sin integritet på nätet i högre grad än äldre. Fyra av tio undviker att chatta med okända för att de inte vet om de är den de utger sig för att vara. Det skiljer sig även mellan könen. Fem av tio kvinnor undviker att chatta med okända jämfört med endast tre av tio män.

En intressant spaning som kanske kan kopplas ihop med integritetsfrågan är det faktum att färre har röststyrda högtalare i sina hem. Det var 16 procent förra året som uppgav att man hade en uppkopplad högtalare i sitt hem. I år är siffran 13 procent. Då kan man tänka att försäljningen avstannat. Men det kanske även är fler som pluggat ur på grund av integritetsfrågor?

Strömmade videotjänster och musiktjänster

Vi ser fortfarande en ökning när det kommer till strömmade videotjänster. Det gäller även strömmande musik. Den veckovisa användningen och den dagliga användningen fortsätter att öka. SVT Play har flest användare under ett år. Men fler tittar på Netflix under en vecka. Spotify är föga förvånande den största strömmande musiktjänster, följt av Youtube Music och Apple Music. Spotify är även störst för poddar trots att man kom in i podd-racet förhållandevis sent.  Sveriges radio ligger tvåa om man tittar på poddar. Intressant är att Apple Podcast har tappat en så viktig marknadsandel. De har en marknadsandel på 10 procent jämfört med Spotify som har 29 procent. Storytel är störst för ljudböcker men Spotify tar andraplatsen.

Sociala medier idag

Det är ingen större skillnad på sociala medier-kartan jämfört med förra året. Youtube är fortfarande det mest populära sociala mediet även om det backat några få procent. Inget socialt medium ökar särskilt mycket. TikTok har gått från 10-procentig daglig användning till 12-procentig. Fler kvinnor än män har använt Instagram, Pinterest och Snapchat. 

En spaning är att spelplattformar idag används mer och mer som ett socialt medium av unga. En rejäl nyhet i år är att sex av tio barn på låg- och mellanstadiet har spelat Roblox under det senaste året. Roblox är med andra ord större än både Snapchat och TikTok. En procent av barn i låg- och mellanstadiet använder Facebook. Bland högstadieeleverna har 77 procent använt Instagram, 79 procent TikTok och 82 procent Snapchat under det senaste året.

Användningen bland gymnasieungdomar ser mer ut som användningen hos gruppen vuxna. Snapchat dominerar bland meddelandetjänster. 95 procent har använt Snapchat någon gång under det senaste året. Omkring hälften av de som använder Facebook, Instagram och Snapchat lägger upp eget material på plattformarna. På TikTok är det bara 19 procent av användarna som delar något. Fler kvinnor än män lägger ut eget material på sociala medier. 

Intressant för oss som jobbar med PR är att fler än fyra av tio följer varumärken eller företag i sociala medier. Nittiotalisterna är störst på detta, 71 procent av den gruppen följer varumärken eller företag i sociala medier. Instagram är den plattform där flest följer varumärken eller företag på plattformen. 

Övriga spaningar

✅ Det är betydligt vanligare bland unga att följa influencers, youtubers eller streamers på nätet. Två tredjedelar av de unga gör detta, jämfört med en tredjedel om man ser till helheten. Det är stora skillnader mellan vilka influencers som pojkar respektive flickor följer. 

✅ Fyra av tio barn skulle känna sig utanför utan sociala medier. Utanförskapet skulle även öka med åldern. Ju äldre man är desto viktigare är sociala medier i ens liv. Andelen barn som utsatts för näthat eller negativa ord har ökat sedan 2021. Endast åtta procent av föräldrarna säger att de känner till att sina barn har utsatts för näthat. Här finns en enorm diskrepans. 

✅ En positiv aspekt är att barn lär sig nytt på nätet (80 procent säger detta). 75 procent av barnen säger att de blivit bättre på engelska tack vare nätet. 

✅ Fler män än kvinnor nätdejtar. Totalt är det ungefär tio procent av internetanvändarna som nätdejtat under det senaste året. 32 procent är singelmän, 21 procent singelkvinnor. Av de som träffat sin nuvarande partner inom de senaste fem åren träffades fyra av tio på nätet. 

Bild från THE 9TH Coworking Unsplash.