Tjänster

Det går fort. Teknikutveckling, digitalisering, globalisering och friare rörelse för människor, varor och tjänster ändrar snabbt spelplanen för alla. I en sådan miljö blir strategisk PR och kommunikation allt viktigare.

Men vad menas med strategisk PR och kommunikation? Frågar du oss så blir svaret:

 • Kunskap: I form av kartläggningar, löpande omvärldsbevakning och analys av förutsättningarna för PR- och kommunikationsinsatser.
 • Beslut och planering: För varumärken, målgrupper, budskap, samarbeten, verktyg, metoder, aktiviteter och tidsplaner. Vi hjälper även med upphandling av leverantörer.
 • Genomförande och stöd: För planerad PR och kommunikation, men också för oförutsedda händelser och kriser. Här kan det ingå att vara en löpande resurs och bollplank.
Tjänster
Områden

Områden

 • Corporate communication
 • Consumer relations
 • B2B
 • Public affairs
 • Social media
 • Digital strategy
 • International communications
 • Events

Strategi och analys

Strategi och analys

 • Research och analys inom områdena omvärldsanalys, medieanalys, målgruppsanalys och makroekonomiska analyser.
 • Varumärken. Att ta fram eller utveckla varumärke, identitet och kommunikation såväl internt som externt.
 • Kommunikationsplanering. Antingen som rådgivare och bollplank, eller med ett helhetsansvar.
 • Processledning: dialog- och utvecklingsprocesser.
 • Affärsutveckling: Vi bistår med kompetens inom affärsutveckling och tar även initiativ till nya affärskoncept.
 • Nätverksbyggande: Vi utvecklar nätverk, antingen genom en intressentanalys med nätverksstrategi och eller att du jackar in i våra nätverk och relationer.
 • Utbildning: Erbjuder utbildning inom medie- och krishantering, talarcoachning, presentationsteknik med mera

Innehåll

Innehåll

 • Medierelationer: Vi erbjuder svensk och internationell mediebearbetning, presstjänst, produktion av debattartiklar, pressresor, digitala medier med mera.
 • Textproduktion: pressmeddelanden, reportage, case, debattartiklar, copywriting
 • Översättningar till de skandinaviska språken, tyska, engelska och mandarin.
 • Ljudproduktion/podcasts: manus, inspelning, efterbearbetning, distribution
 • Filmproduktion: manus, inspelning, efterbearbetning, distribution
  Trycksaksproduktion: idé, design, tryck, distribution
 • Digital produktion: idé, design, programmering, sökoptimering,
  Utställningar och mässmontrar: idé, design, byggnation, etablering, administration
 • Möten och events: lokalisering, inbjudan, körscheman, administration