Tag Archives: Svensk Byggtjänst

Bild: Jonas Borg

Dataspel för dialog och visualisering av stadens flöden

Bild: Jonas Borg

PROTOTYPER INOM STADSUTVECKLING MED CITIES: SKYLINES

Datorspelet Cities: Skylines från Paradox Interactive är en global succé med över två miljoner sålda licenser. I januari 2016 började spelet testas och utvecklas för att kunna användas som verktyg för medborgardialog och stadsutveckling inom Svensk Byggtjänsts projekt Mina Kvarter.

Ett femtiotal studenter, forskare, spelutvecklare, samhällsbyggare och nyfikna medborgare deltog i den öppna workshopen på Openlab vid KTH. Testområdet är den miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som byggts upp som modell i spelet.

Utmaningen vid workshopen var att generera idéer och utveckla framåtriktade trafiklösningar i området som prototyper i spelet. Resultatet blev en rad intressanta förslag både kring innehåll och process – för hur Cities: Skylines kan användas i stadsutveckling och medborgardialog, och om hur framtidens trafik i Norra Djurgårdsstaden skulle kunna utformas. Det uppstod också inspirerande samtal om stadsplanering mellan personer med vitt skilda kompetenser och bakgrunder.

Frågor kring stadens flöden som trafik, vattenförsörjning, energiförsörjning och annan infrastruktur kan simuleras i spelet och det kan modifieras, så att det på ett effektivt vis är möjligt att visa olika lösningar och föra dialog kring konkreta utmaningar i stadsplaneringen. Samtidigt ska det gå att använda i idé- och visionsarbeten.

Idé och genomförande: Jörgen Hallström, Cloudberry Urban Souls

Bilder från workshopen

Bild: Susanne Kronholm

Snåret snackar samhällsbyggande

Bild: Susanne Kronholm

– Podden Snåret har fått stort genomslag i våra viktigaste målgrupper och profilerar Svensk Byggtjänst som det ledande kunskapsföretaget inom samhällsbyggande.

Så sammanfattar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst, nyttan med Snåret – podden som blivit ett spännande exempel på hur integrerad kommunikation kan stärka ett varumärke. Inte minst genom ett genomtänkt upplägg för sociala medier och samarbete med den ledande branschtidningen Byggindustrin.

Cloudberry Urban Souls producerar podden och skapar kommunikationen kring den. Arbetet görs i nära samverkan med reklambyrån DET och produktionsbolaget Beppo.

Snåret tar upp aktuella ämnen inom samhällsbyggnad, där Svensk Byggtjänst vill skapa debatt och föra fram nya idéer. Målgruppen är Svensk Byggtjänsts kunder – beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn.

Programledare är Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter. Hon fick i december 2014 en prestigefylld utmärkelse från Stockholms Byggnadsförening för sitt engagemang i debatt och dialog inom samhällsbyggande – inte minst via Snåret.

– En viktig del i arbetet är att ständigt hålla koll på viktiga frågor inom samhällsbyggnade och hitta rätt personer till programmen. Våra program engagerar med röster som vågar sticka ut i samhällsbyggnadsdebatten, förklarar Emelie Carlander, projektledare för Snåret på Cloudberry Urban Souls.

Sedan starten 2014 har vi producerat drygt tjugo avsnitt. Alla program finns på iTunes och Soundcloud, och Snåret har en egen sida på Svensk Byggtjänsts webbplats: byggtjanst.se/snaret.

 

Svensk Byggtjänst: dialogprojekt med Minecraft

Block by block

Dialogprojekt med dataspelet Minecraft

Svensk Byggtjänst är det ledande kunskapsföretaget inom samhällsbyggnad. I utbudet finns webbtjänster, litteratur och evenemang.

Våra konsulter jobbar med både marknadskommunikation och konceptutveckling för Svensk Byggtjänst sedan många år tillbaka.

Ett aktuellt uppdrag är Mina Kvarter. Det är ett koncept för dialog mellan fastighetsägare, kommuner och främst ungdomar i miljonprogramsområden. Med hjälp av den svenska dataspelsuccén Minecraft som visualiseringsverktyg visar ungdomarna hur de vill göra om i sina bostadsområden. En rad projekt har genomförts i Sverige och flera nya är under planering.

Konceptet har fått en internationell förlängning genom Block by Block som drivs av UN Habitat med spelbolaget Mojang som sponsor och Svensk Byggtjänst som kunskapspartner.

Cloudberry har agerat idégivare, produktutvecklare, projektledare och kommunikationskonsult för Mina Kvarter. Nu har vi bland annat uppdraget att hjälpa Svensk Byggtjänst och UN Habitat att bemanna Block by Block-projekt över hela världen med unga svenska samhällsbyggare.

Mina Kvarter och Block by Block har fått, och får, stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.