Tag Archives: Mina kvarter

Bild: Jonas Borg

Dataspel för dialog och visualisering av stadens flöden

Bild: Jonas Borg

PROTOTYPER INOM STADSUTVECKLING MED CITIES: SKYLINES

Datorspelet Cities: Skylines från Paradox Interactive är en global succé med över två miljoner sålda licenser. I januari 2016 började spelet testas och utvecklas för att kunna användas som verktyg för medborgardialog och stadsutveckling inom Svensk Byggtjänsts projekt Mina Kvarter.

Ett femtiotal studenter, forskare, spelutvecklare, samhällsbyggare och nyfikna medborgare deltog i den öppna workshopen på Openlab vid KTH. Testområdet är den miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som byggts upp som modell i spelet.

Utmaningen vid workshopen var att generera idéer och utveckla framåtriktade trafiklösningar i området som prototyper i spelet. Resultatet blev en rad intressanta förslag både kring innehåll och process – för hur Cities: Skylines kan användas i stadsutveckling och medborgardialog, och om hur framtidens trafik i Norra Djurgårdsstaden skulle kunna utformas. Det uppstod också inspirerande samtal om stadsplanering mellan personer med vitt skilda kompetenser och bakgrunder.

Frågor kring stadens flöden som trafik, vattenförsörjning, energiförsörjning och annan infrastruktur kan simuleras i spelet och det kan modifieras, så att det på ett effektivt vis är möjligt att visa olika lösningar och föra dialog kring konkreta utmaningar i stadsplaneringen. Samtidigt ska det gå att använda i idé- och visionsarbeten.

Idé och genomförande: Jörgen Hallström, Cloudberry Urban Souls

Bilder från workshopen

Svensk Byggtjänst: dialogprojekt med Minecraft

Block by block

Dialogprojekt med dataspelet Minecraft

Svensk Byggtjänst är det ledande kunskapsföretaget inom samhällsbyggnad. I utbudet finns webbtjänster, litteratur och evenemang.

Våra konsulter jobbar med både marknadskommunikation och konceptutveckling för Svensk Byggtjänst sedan många år tillbaka.

Ett aktuellt uppdrag är Mina Kvarter. Det är ett koncept för dialog mellan fastighetsägare, kommuner och främst ungdomar i miljonprogramsområden. Med hjälp av den svenska dataspelsuccén Minecraft som visualiseringsverktyg visar ungdomarna hur de vill göra om i sina bostadsområden. En rad projekt har genomförts i Sverige och flera nya är under planering.

Konceptet har fått en internationell förlängning genom Block by Block som drivs av UN Habitat med spelbolaget Mojang som sponsor och Svensk Byggtjänst som kunskapspartner.

Cloudberry har agerat idégivare, produktutvecklare, projektledare och kommunikationskonsult för Mina Kvarter. Nu har vi bland annat uppdraget att hjälpa Svensk Byggtjänst och UN Habitat att bemanna Block by Block-projekt över hela världen med unga svenska samhällsbyggare.

Mina Kvarter och Block by Block har fått, och får, stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.