Nordbygg: säljdrivande PR och nya branschsamarbeten

Foto: Jens Reiterer

Nordbygg arrangeras vartannat år av Stockholmsmässan i samverkan med en rad ledande branschorganisationer. Det är den största mässan inom samhällsbyggnad i Skandinavien.

Cloudberrys uppdrag omfattar dels strategi för och genomförande av säljdrivande PR, dels att vara utvecklingspartner.

I PR-arbetet jobbar vi med bland annat medierelationer, nyhetsbrev och webb inför nästa mässa som äger rum i april 2016. Som utvecklingspartner hjälper vi till med omvärldsbevakning och utveckling av nya branschsamarbeten och specialevenemang för att ytterligare stärka och förnya varumärket Nordbygg.

nordbyggnytt