Joakim Lind skriver om platsens narrativa kapital i ny handbok

Cloudberrys medarbetare Joakim Lind har lång erfarenhet av uppdrag inom place branding och därtill ett stort intresse för hur fiktiva berättelser och populärkultur påverkar och utvecklar berättelsen om en plats, en region eller ett land. Han har i tidigare uppdrag bland annat tittat närmare på hur fiktioner som Wallander, Millennium och den tyska teveserien Inga Lindström bidrar till turism och andra platsanknutna värden för Ystad, Skåne, Stockhom och andra delar av Sverige.

För något år sedan inledde Joakim ett forskningsprojekt på Handelshögskolan vid Åbo Akademi universitet, för att föra vidare empirin från analyserna till ett akademiskt sammanhang.

Nu har den första artikeln från Joakims forskningsprojekt publicerats som ett kapitel i The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism. Flera av de främsta internationella forskarna inom populärkulturell turism har bjudits in att skriva var sitt kapitel i den 500 sidor tjocka antologin.

Kapitlet ”The Narrative Capital of the Place: How the Millennium narratives generate place-related values and attract tourists to Sweden” har Joakim skrivit tillsammans med Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi.

Joakim är fullt aktiv som konsult hos Cloudberry och vill du få kontakt med honom kan du höra av dig till joakim@cloudberry.se eller på telefon 0709-286973.

Läs mer om boken här: The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism

Mer om Joakims forskningsprojekt: