Sport & Health

Att skapa hållbar hälsa är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Och oavsett om ingången är digitalisering, sport, evenemang eller folkhälsa är behovet av nya affärsmodeller, koncept och tjänster stort, både nationellt och globalt. Vårt team har tillsammans en omfattande kunskap och erfarenhet av hälsoområdet och närliggande sektorer.

Vi arbetar fram varumärkes- och kommunikationsstrategier och genomför kommunikationsinsatser i valda kanaler hela vägen i mål. Vi hjälper företag och organisationer att utveckla sina erbjudanden och kan stötta i säljprocessen, från strategi till hjälp att nå avslut i affärer.

För att driva debatten och bidra till en positiv utveckling är vi med och tar initiativ till projekt. Ett exempel på detta är innovationstävlingen Shine Competition.

Aktuellt
Innovation och affärsutveckling

Innovation och affärsutveckling

Vi arbetar bland annat med Sveriges första innovationstävling inom sport och hälsa.

Driver debatt och dialog

Driver debatt och dialog

Vi bidrar till utveckling och kunskapsspridning. Kommunikation som förändrar.

TEAM

Leyla Sarac
Affärsutvecklare och ansvarig
Tel. +46 704-830 100
leyla@cloudberry.se


Håkan Sandberg
Creative planner
Tel. +46 707-324 288
hakan@cloudberry.se