Tyck om city!

Kampanj och dialog för Stockholms stad

Sommaren 2017 genomfördes kampanjen Tyck om City! I samband med samråd och utökad dialog runt ett stort antal stadsutvecklingsprojekt i Stockholm City genomfördes en marknadsföringskampanj för att väcka intresse för utvecklingen i området och uppmuntra till delaktighet i dialogen och samrådet.

Kampanjen gick på digitala utomhustavlor, sociala mediekanaler, utställning i Stockholmsrummet i Kulturhuset, som fysisk gestaltning på Sergels torg etc.

Kund

  • Exploateringskontoret, Stockholms stad

Period

  • 2008–pågående

Arbete

  • Innehållsproduktion
  • Platsmarknadsföring
  • Medborgardialog
  • Evenemang