Samordnad kommunikation för Hagastaden

Webbutveckling och samordnad kommunikation

Cloudberry har sedan 2010 arbetat med projektet som samordnar den gemensamma kommunikationen för området. Samordningsprojektet samlar Stockholms stad, Solna stad, fastighetsutvecklare, bostadsbolag, näringsliv och akademi.

Inom det uppdraget har vi drivit ett kommunikationsråd med parterna, utvecklat gemensam strategi och planer, tagit fram en grafisk profil och trycksaker samt arrangerat ett antal gemensamma evenemang och seminarier.

Vi har även utvecklat en gemensam webbplats i flera omgångar efterhand som stadsutvecklingsprojektets behov har förändrats. I perioder har vi även producerat löpande redaktionellt innehåll i form av varumärkesbyggande storytelling för webbplats och sociala kanaler.

Kund

  • Samordingsprojektet, Hagastaden

Period

  • 2010–2018

Arbete

  • Samordning
  • Innehållstrategi
  • Storytelling
  • Sociala medier
  • Evenemang
  • Webbutveckling