Projektkommunikation för Norra Djurgårdsstaden

Evenemang och kommunikationsresurs

Cloudberry har varit stöd för Norra Djurgårdsstaden sedan 2008, när stadsutvecklingsprojektet var i sin linda. Våra konsulter har bidragit med allt från strategier, presskontakter och krishantering till innehåll och utformning av webb, trycksaker, skyltar och sociala medier.

Kund

  • Exploateringskontoret, Stockholms stad

Period

  • 2008–pågående

Uppdrag

  • Projektkommunikation
  • Innehåll för webb
  • Sociala medier
  • Trycksaker och skyltar
  • PR