P2030 Full fart framåt

Produktion2030 samlade svensk produktion

Cloudberry var projektansvarig för Produktion2030s konferens under våren 2018. Konferensen hölls på EpiCenter i Stockholm och över 200 deltagare närvarade. Cloudberry byggde hemsidan med direktregistrering in i MailChimp.

Vi ansvarade även för alla förberedelser inför konferensen och var projektansvarig på plats under hela eventet. Produktion2030 är ett innovationsprogram inom Teknikföretagen.

Kund

  • Produktion2030
  • Teknikföretagen

Arbete

  • Hemsida
  • Event