Norra Djurgårdsstaden

Evenemang och kommunikationsresurs

Cloudberry har varit stöd för Norra Djurgårdsstaden sedan 2008. Våra konsulter har bidragit med allt från strategier, presskontakter och krishantering till innehåll och utformning av webb, trycksaker och skyltar.

Vi hjälper till att arrangera olika evenemang som öppna hus, utbildningar och utställningar för att engagera boende och professionella aktörer i samråd och dialog för stadsutvecklingsprojektet. För att nå kunskap, samsyn och hitta förslag på lösningar runt stadsutveckling och hållbarhetsfrågor har vi tillsammans med projektet genomfört dialoger i form av enkäter, möten och workshops för allmänhet, bransch, akademi och näringsliv.

Genom åren vi använt inslag som datorspel, designprocesser, placemaking och 3D-visualiseringar för att locka till engagemang och deltagande.

Kund

  • Exploateringskontoret, Stockholms stad

Period

  • 2008–pågående

Uppdrag

  • Projektkommunikation
  • Innehåll för webb
  • Sociala medier
  • Medborgardialog
  • Evenemang
  • Trycksaker och skyltar
  • PR