Evenemang och dialog för Norra Djurgårdsstaden

Evenemang och kommunikationsresurs

Cloudberry har fungerat som projektkommunikatörer för Norra Djurgårdsstaden sedan 2010. Våra konsulter bidrar med stöd till projektets strateg och producerar innehåll och form för webb, trycksaker och sociala medier, presentationsmaterial och skyltar.

Vi hjälper också till att arrangera olika evenemang som öppna hus, utbildningar och utställningar för att engagera boende och professionella aktörer i samråd och dialog för stadsutvecklingsprojektet. För att nå kunskap, samsyn och hitta förslag på lösningar runt stadsutveckling och hållbarhetsfrågor har vi tillsammans med projektet genomfört dialoger i form av enkäter, möten och workshops för allmänhet, bransch, akademi och näringsliv.

Genom åren vi använt inslag som datorspel, designprocesser, placemaking och 3D-visualiseringar för att locka till engagemang och deltagande.

Kund

  • Exploateringskontoret, Stockholms stad

Period

  • 2008–pågående

Uppdrag

  • Medborgardialog
  • Evenemang