Modeaktiviteternas ekonomi i Stockholm

Ekonomisk analys av kreativ näring

Association of Swedish Fashion Brands (ASFB), Svenska moderådet, Stockholm Modecenter och Agenturföretagen gav Cloudberry i uppdrag att undersöka och ge en sammanfattande bild av värden som uppstår kopplade till modebranschens olika aktiviteter i Stockholmsregionen 2013-2014. De aktiviteter som undersöktes var moderbranschens seminarier, modeveckor, mässor och mingel. De värden som kommenterade var dels från direkta affärer och dels mjukare värden från nätverkande och exponering i internationell media.
Arbetet med analysen utgick från genomgång av befintligt material: statistik, rapporter, medieanalyser, artiklar, med mera. Vi genomförde ett tjugotal intervjuer med nyckelaktörer inom modebranschen, och vidare en serie workshops. De kvalitativa intervjuerna genomfördes för att få en uppfattning om vilka värden och bidrag som aktiviteterna ger avseende exempelvis marknadsföring, nätverkande och kontaktskapande, inspiration, trendbevakning, kontakt med köpare, marknad etc. Arbetet med analysen presenterades i rapporten ”Modeaktiviteternas ekonomi i Stockholm – Analys av primära och sekundära ekonomiska effekter och värden av modeaktiviteter 2013-2014”.

Konsulter

  • Joakim Lind, huvudkonsult och analysansvarig, Cloudberry
  • Håkan Sandberg, analytiker och medförfattare, Cloudberry
  • Linnea Knutsson, assistent, Cloudberry
  • Astrid Houpalainen, PhD, institutionen för organisation och management, Handelshögskolan, Åbo Akademi (rådgivning, second opinion och korrektur)

Bilder från presentationen av rapporten på Berns i Stockholm den 17 november 2014.

Kund

  • Association of Swedish Fashion Brands (ASFB), Svenska moderådet, Stockholm Modecenter och Agenturföretagen, Stockholm Business Region

Period

  • 2014-2015

Uppdrag

  • Undersökning, analys, workshops